Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Klantenservice Een overlijden melden Toelichting belangrijke documenten

Toelichting belangrijke documenten

Om de zaken bij Aegon te regelen, hebben wij vaak verschillende documenten nodig. Lees hier welke documenten dit zijn en hoe u deze verkrijgt.

Kopie akte van overlijden

De akte van overlijden is het bewijs uit de Burgerlijke Stand dat iemand is overleden.

U vraagt deze akte op bij de gemeente. Vaak zorgt de uitvaartondernemer hiervoor. U heeft deze akte nodig als officieel bewijs van het overlijden voor bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.  

Kopie verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een schriftelijke verklaring van de notaris.

De notaris verklaart dat hij is nagegaan of de overledene een testament heeft laten opmaken en wie de erfgenamen zijn. Vaak staat in de verklaring ook wie door de gezamenlijke erfgenamen tot gevolmachtigde is benoemd. En welke taken deze heeft. Een gevolmachtigde is de persoon die beslissingen mag nemen over het geld.

Een verklaring van erfrecht heeft u nodig voor het opnemen van geld en het wijzigen van bijvoorbeeld verzekeringspolissen op naam van iemand anders. Soms moet u deze verklaring ook afgeven voor de uitbetaling van een uitkering, verzekeringsgeld of een belastingteruggave. 

U verkrijgt een verklaring van erfrecht bij:

  • DoeHetZelfNotaris. Gemakkelijk en met een laag basistarief voor Aegon klanten
  • de notaris van de overledene
  • uw eigen notaris

Kopie van een testament

Een testament is de laatste wil van de overledene, opgenomen in een notariële akte.

In een testament staat bijvoorbeeld de verdeling van de nalatenschap, of wie de nalatenschap moet regelen (executeur). Ook kan erin staan of de overledene een begrafenis danwel een crematie wenste.

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Kopie verklaring van executele

De verklaring van executele is een verklaring waarin staat wie de executeur is.

  • Een executeur (ook wel executeur-testamentair genoemd) heeft de taak om de goederen van de erfenis te beheren en eventuele schulden te voldoen. Daarnaast regelt de executeur meestal ook de begrafenis of crematie.
  • In het testament van de overleden zijn één of meer personen aangewezen als executeur. Daarbij is soms ook vastgelegd wie wat doet.
  • Op basis van het testament stelt de notaris een verklaring van executele op. 

Kopie identiteitsbewijs

Een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

In geval van een kopie identiteitskaart of rijbewijs kopieert u de voor- en achterkant. 

Kopie bankafschrift

Een kopie van een recent bankafschrift.
Op dit afschrift moeten de naam- en adresgegevens en het IBAN van de rekeninghouder zichtbaar zijn.