Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Aegon helpt bij letselschade

U bent gewond geraakt bij een ongeval. Dat is heel vervelend voor u. We wensen u veel sterkte en beterschap toe. Hier leest u hoe wij namens onze verzekerde uw schade behandelen. Heeft u een Schadeverzekering inzittenden bij Aegon dan leest u hier ook wat de schadebehandeling voor u betekent. 

Wat is letselschade?

Letselschade is een verzamelnaam voor alle kosten die het gevolg zijn van de fysieke of geestelijke beperking door het ongeval. De schade kan tijdelijk of blijvend zijn. Het gaat altijd om schade aan mensen.

Welke soorten schade zijn er? 

Bij letselschade zijn verschillende schade- of kostenposten mogelijk. We noemen er een aantal: 

 • Schade door verlies van arbeidsvermogen, omdat u door het ongeval niet meer (volledig) kunt werken of niet meer hetzelfde werk kunt doen.
 • Medische kosten die uw eigen zorgverzekeraar niet vergoedt.
 • Reiskosten die u moet maken door het ongeval. Bijvoorbeeld de kosten om naar het ziekenhuis of de huisarts te gaan. Of extra kosten om op uw werk te komen.
 • Kosten van (extra) huishoudelijke hulp; bijvoorbeeld thuiszorg of hulp van familie of vrienden.
 • Smartengeld. Dit is een vergoeding voor schade door verdriet, pijn of verminderde levensvreugde. De hoogte hiervan hangt bijvoorbeeld af van: 
  • de aard en de ernst van uw letsel; 
  • de duur van uw herstel; 
  • of u volledig herstelt; 
  • de mate waarin u kunt blijven werken. 

 

De Letselschade Raad heeft voor veel van deze kosten handvatten vastgesteld voor het bepalen van de vergoeding. Deze vindt u op de website van de Letselschade Raad: www.deletselschaderaad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten? 

We nemen na het ongeval contact op om te vragen hoe het met u gaat. Ook daarna vragen we regelmatig naar uw herstel. Deze informatie hebben we nodig om uw schade vast te stellen. In de letselschade brochure leest u uitgebreid de te volgen stappen, wat u van ons kunt verwachten en wat u zelf kunt doen.

Wie doet wat?

Bij letsel krijgt u met veel mensen te maken: met uw (huis)arts maar misschien ook wel met een politieagent of een getuige. Voor Aegon kunnen verschillende mensen werken aan uw zaak. Hieronder leest u wie dat kunnen zijn. 

De schadebehandelaar 

Deze medewerker van Aegon is uw contactpersoon. Hij zorgt voor een goed verloop van het proces; van de schademelding tot aan de uitbetaling van de schadevergoeding. De schadebehandelaar vraagt politierapporten op of benadert getuigen van het ongeval. Ook neemt hij regelmatig contact op met u of met uw belangenbehartiger. Om te vragen hoe het met u gaat, maar ook om u op de hoogte te houden. 

De (letsel)schaderegelaar 

Soms schakelt de schadebehandelaar een schaderegelaar in. De schaderegelaar komt bij u thuis voor een gesprek. Hierbij beoordeelt hij uw situatie en inventariseert uw schade. Hij rondt de schadevergoeding af of maakt afspraken over het vervolgtraject.

De medisch adviseur 

De medisch adviseur adviseert ons over wat de (medische) gevolgen van het ongeval zijn. Hiervoor vraagt hij medische informatie aan uw (huis)arts of specialist. Dat kan alleen met uw toestemming. Daarom vragen wij u om een machtiging in te vullen en te ondertekenen. 

Deze machtiging kunt u altijd weer intrekken. Soms vindt de medisch adviseur dat een aanvullend onderzoek nodig is door een andere arts. Dit gebeurt in overleg met u. 

Uw medische informatie is strikt persoonlijk. We gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw gegevens. We slaan de gegevens op in een apart medisch dossier. Alleen de medisch adviseur heeft toegang tot uw dossier. De schadebehandelaar en schaderegelaar ontvangen alleen de gegevens van de medisch adviseur die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. 

De arbeidsdeskundige 

Misschien kunt u door uw letsel niet meer werken. Of niet meer hetzelfde werk doen dat u voor het ongeval deed. Dan kijkt een arbeidsdeskundige samen met u hoe u toch weer aan het werk kunt. In uw bestaande functie, of in een andere baan.

De belangenbehartiger

Een belangenbehartiger treedt namens u op en heeft contact met de verschillende partijen. Een belangenbehartiger kost geld. Deze kosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd. Wij betalen de kosten van de belangenbehartiger als deze kosten redelijk zijn. En natuurlijk voor zover onze klant aansprakelijk is. Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan bent u voor deze hulp verzekerd.

Heeft u geen belangenbehartiger? Neem dan direct contact op met uw schadebehandelaar bij Aegon. Zijn naam en contactgegevens vindt u op de brieven en e-mails. Is er nog geen behandelaar bekend belt u dan met de afdeling personenschade van Aegon op nummer 088 344 00 50 (keuze 2, keuze 2 en keuze 4). Onze schadebehandelaars helpen u graag verder.

Heeft u een belangenbehartiger? Stel uw vragen dan aan hem. Uw belangenbehartiger neemt dan contact op met ons, als dat nodig is. 
Dan kunt u bellen met de afdeling personenschade van Aegon op nummer 088 344 00 50 (keuze 2, keuze 2 en keuze 4). Ook kunt u direct contact opnemen met uw behandelaar. Zijn naam en contactgegevens vindt u op onze brieven en e-mails. Uw behandelaar helpt u graag verder.

Wat kunt u zelf doen? 

We doen ons best uw schade zo snel en goed mogelijk af te handelen. U kunt daarbij helpen door: 

 • goed bij te houden wat u uitgeeft en waaraan. Bewaar de bonnetjes en de rekeningen; 
 • ons alle informatie te geven die we nodig hebben om de gevolgen van uw letsel goed te kunnen beoordelen; 
 • op verzoek ons te machtigen om medische informatie op te vragen bij uw (huis)arts of medisch specialist. We gaan natuurlijk zeer zorgvuldig om met uw gegevens. 
 • zelf actief bij te dragen aan uw herstel. Dat is ook in uw belang. 

Heeft u vragen over deze informatie of over uw schadebehandeling?

Heeft u een belangenbehartiger? Stel uw vragen dan aan hem. Uw belangenbehartiger neemt dan contact op met ons, als dat nodig is. 
Wilt u meer weten over letselschade en de afhandeling daarvan? 
Kijk dan op de volgende websites:

 

We merken dat een goede afhandeling helpt bij een vlot herstel. Daarom doen wij er alles aan om u goed en snel te helpen.