Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

De schade-expert en contra-expertise

Wat is de relatie tussen de schade-expert en Aegon?

Aegon werkt met een eigen expertisedienst die beeldexpertise uitvoert. Dit houdt in dat de expert op afstand de schade beoordeelt. Dit kan telefonisch, op basis van foto’s en/of via een videoverbinding met u zijn. Is een schade niet op afstand te beoordelen, dan schakelen wij een onafhankelijk expertisebureau in. Onze partners hiervoor zijn Dekra en CED.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de hoogte van de vergoeding?

Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens met de schadevaststelling van de door Aegon ingeschakelde expert. In dat geval adviseren wij u dit gemotiveerd bij de expert aan te geven. Uw tussenpersoon kan u hierbij ook van dienst zijn.

Kan ik zelf iemand inschakelen om de schade te laten vaststellen?

U heeft het recht om een eigen expert te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag dat door de door Aegon ingeschakelde schade-expert is vastgesteld. Men noemt dit een contra-expert. U verleent de contra-expert een machtiging, zodat hij namens u uw schade met onze expert kan regelen. Als u gebruik wilt maken van een contra-expert, raden wij u aan dit met onze expert of uw tussenpersoon te bespreken. Zij kunnen u hier meer informatie over geven.

Als ik zelf een expert inschakel, wie moet dat dan betalen?

De kosten van de contra-expert worden door Aegon altijd vergoed tot de kosten van de expert die door Aegon is ingeschakeld. Als de kosten van een contra-expert meer bedragen dan de kosten van onze expert, dan zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw Aegon schaderegelaar.

Let op: Het moet gaan om het inschakelen van een expert. Een door u ingeschakelde toedrachtonderzoeker of enige andere vorm van belangenbehartiging is niet gedekt door de verzekering en wordt dus niet vergoed.