Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Schade melden aansprakelijkheidsverzekering

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekert u voor schade die u bij anderen veroorzaakt. Ook schade die uw huisdieren of voor studie uitwonende kinderen veroorzaken, is meeverzekerd.

Online schade melden

Geef uw schade online aan ons door. U kunt uw schade ook via uw adviseur doorgeven. De contactgegevens van uw adviseur kunt u terugvinden op uw polis. Vraag de benadeelde om de schade te melden op een eigen inboedel- of opstalverzekering. Daar krijgt benadeelde vaak een hoger bedrag ofwel nieuwwaarde vergoed.

Online schade melden

Wat gebeurt er nadat ik schade heb gemeld?

Uw schadeclaim wordt toegekend

Als uw schadeclaim wordt toegekend, maken wij het bedrag direct aan de benadeelde over. Vaak krijgt een benadeelde meer vergoed van de eigen verzekeraar. Dit komt omdat deze de nieuwwaarde vergoedt, terwijl u volgens de wet alleen de dagwaarde hoeft te vergoeden.

Verder onderzoek/aanvullende vragen

Als herstel niet mogelijk is omdat er sprake is van diefstal of een schade die niet te herstellen is, dan vragen wij u om aanvullende informatie zoals een politierapport, aanschafnota of vervangingsofferte.
U stuurt de door ons gevraagde gegevens op en wij beoordelen na ontvangst hiervan de schade.
Wij beoordelen de door u ingezonden gegevens. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst.

Wij kunnen u ook naar aanvullende informatie vragen of schakelen een expert in die de hoogte en oorzaak van de schade vaststelt. De expert maakt dan binnen twee werkdagen een afspraak met u om langs te komen. Het rapport wat de expert opstelt, wordt door onze schadebehandelaar beoordeelt. Vervolgens beoordelen wij de schade opnieuw.

U bent niet aansprakelijk

Het kan ook zijn dat u niet aansprakelijk bent. In dat geval laten wij de benadeelde weten dat u niets hoeft te betalen.

Uw schadeclaim wordt niet toegekend

Het kan zijn dat de schade niet is gedekt op uw verzekering. U krijgt dan hierover bericht van ons met eventueel een advies wat u verder kunt doen.

Veelgestelde vragen

Wie zijn er verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

U heeft de keuze om verschillende personen mee te verzekeren
U kunt kiezen tussen de dekking gezinsverband of alleenstaand:

  • Bij gezinsverband verzekeren wij u, uw partner, uw kinderen, uw logés en uw huispersoneel. Ook verzekeren wij bij u inwonende (groot-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of u partner.
  • Bij alleenstaand verzekeren wij u, uw logés en uw huispersoneel.

 
Bij logés en huispersoneel is er alleen onder bepaalde voorwaarden dekking
  • Uw logés, voor zover er voor hun aansprakelijkheid geen dekking op een andere verzekering.
  • Uw huispersoneel voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werk voor u.

 
Welke personen verstaat Aegon onder partner en kind in gezinsverband?
  • Onder partner verstaan wij: echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of ongehuwde partner waarmee u samenwoont.
  • Onder kinderen verstaan wij: Ongehuwde biologische, pleeg- en stiefkinderen van u of uw echtgenoot/echtgenote of partner. Deze kinderen moeten bij u inwonen of uitwonend zijn voor studie.

Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Downloads