Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Annulering reis

Als u uw reis wilt annuleren vanwege een verzekerde gebeurtenis, dan kunt u dit online aan ons doorgeven. 

 

U kunt uw schade ook via uw adviseur doorgeven. De contactgegevens van uw adviseur kunt u terugvinden op uw polis. Geef ook de annulerings- en boekingsnota door.

 

Online schade melden

 

Wat gebeurt er nadat u de schade heeft gemeld?

Schade wordt toegekend op uw reisverzekering

U ontvangt een vergoeding voor de annuleringskosten en een schriftelijke bevestiging van de betaling.

Verder onderzoek/aanvullende vragen

Wij vragen u om aanvullende informatie. Vervolgens beoordelen wij de schade opnieuw.

Schade wordt niet toegekend op uw reisverzekering

Het kan ook zijn dat de schadeclaim niet wordt toegekend op uw reisverzekering. Wij bellen u om de reden toe te lichten. U krijgt hier na dit gesprek een schriftelijke bevestiging van.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is het annuleren van mijn reis gedekt?

Alleen standaard dekking voor annulering bij Doorlopende Reisverzekering allrisk
U heeft géén standaard dekking voor annuleringskosten bij:

 • Reisverzekering voorwaarden 2011
 • Reisverzekering voorwaarden 2014 
 • Doorlopende Reisverzekering in het Woon-en VrijeTijdpakket met basisdekking.

U regelt het meeverzekeren van annuleringskosten via Mijn Aegon of door met Aegon te bellen. Annuleringsdekking kunt u alleen binnen 7 dagen na uw boeking afsluiten. 

Per reis is een maximum bedrag aan annuleringskosten meeverzekerd
Deze bedragen vindt u terug in de voor u geldende voorwaarden, die op uw polisblad staan.

In de voorwaarden staat wanneer wij annulering vergoeden
Wij vergoeden annuleringskosten voor bijna iedere onvoorziene bijzondere omstandigheid bij:

 • Reisverzekering voorwaarden 2014 met annuleringsdekking
 • Woon- & VrijeTijdpakket met all risk dekking. 

Wij vergoeden annuleringskosten alleen in bepaalde situaties bij:
 • Reisverzekering voorwaarden 2011 met annuleringsdekking. U kijkt voor de dekking op pagina 9 van de voorwaarden.
 • Basisverzekering in het Woon- & VrijeTijdpakket. U kijkt voor de dekking op pagina 12 en 13 van de voorwaarden.
Benoemen wij uw situatie niet in deze voorwaarden? Dan heeft u geen dekking.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Is mijn kind of een persoon buiten mijn gezin meeverzekerd op de reisverzekering?

U kunt uw kinderen meeverzekeren
Geef op uw polis bij gezinssamenstelling door: "gezin met kinderen of eenoudergezin". Om uw kinderen te kunnen verzekeren, moeten uw kinderen wel ongetrouwd zijn. 

Als kinderen niet bij u wonen, is er dekking als uw kinderen:

 • Studeren. Ook als uw kinderen zelf op vakantie gaan, zijn uw kinderen verzekerd.
 • Duurzaam bij uw (ex-)partner wonen.


Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner al een reisverzekering voor uw kinderen?
Dan hoeft u zelf geen dekking voor uw kinderen af te sluiten. Uw kinderen zijn dan meeverzekerd op de reisverzekering van uw ex-partner.

Wenst u een persoon buiten uw gezinssituatie te verzekeren?
Neem contact op met uw adviseur.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Heb ik recht op een vergoeding als ik een reis voortijdig moet afbreken of in het ziekenhuis lig?

U ontvangt vergoeding voor de ongenoten vakantiedagen
Wij keren een vergoeding uit bij:

 • Een onvoorziene gebeurtenis tijdens uw reis waardoor u naar huis moet
 • Een dierbare in Nederland ernstig ziek is of komt te overlijden
 • Ziekenhuisopname van één of meer dagen.

Wij vergoeden dan de dagen dat u niet meer op vakantie bent of in het ziekenhuis lag.

U heeft alleen recht op deze vergoeding als u de module annulering heeft meeverzekerd
Alleen bij de Doorlopende Reisverzekering met Allrisk dekking binnen het Woon-en VrijeTijdpakket is annulering standaard meeverzekerd.

Bel met Aegon Schade Service in deze situaties
Wij zijn dag en nacht voor u bereikbaar. Wij kijken hoe u het beste geholpen kunt worden in het buitenland. In overleg met Aegon Schade Service is het ook mogelijk om eerder terug te keren naar Nederland.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Als ik een reis van langer dan een half jaar wil maken, ben ik daar dan voor verzekerd?

Het hangt af van uw verzekering of een  reis langer dan zes maanden gedekt is
Heeft u een:

 • Basis Doorlopende Reisverzekering binnen het Woon- & VrijeTijdpakket? Dan bent u per reis 90 aaneengesloten dagen verzekerd. Reizen langer dan 90 dagen kunt u niet apart meeverzekeren.
 • All risk Doorlopende Reisverzekering binnen het Woon- & VrijeTijdpakket? Dan bent u per reis 180 aaneengesloten dagen verzekerd. Duurt uw reis langer?  Dan kunnen wij deze periode verlengen tot maximaal 365 dagen. De kosten voor deze uitbreiding bedragen rond €16,- per periode van 30 dagen exclusief assurantiebelasting. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
 • Reisverzekering Online? Dan bent u per reis 180 aaneengesloten dagen verzekerd. U kunt reizen langer dan 180 dagen niet apart meeverzekeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Geldt mijn reisverzekering ook als ik op zakenreis ga?

Een zakenreis is niet standaard meeverzekerd op uw reisverzekering
Het hangt af van uw verzekering of u dekking voor een zakenreis kunt afsluiten.

Dekking voor uw zakenreis is mogelijk op de Doorlopende Reisverzekering van het Woon-en VrijeTijdpakket
Hiervoor heeft u de module 'Zakenreis' als aanvullende dekking nodig. De module Zakenreis sluit u voor minimaal een jaar af. De premie is rond € 30,- per jaar, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Neem contact op met uw adviseur om reizen met een zakelijk karakter te verzekeren. Heeft u geen adviseur of regelt u het liever zelf? Sluit de module zakenreis af via Mijn Aegon. 

Bij een Online Reisverzekering kunt u géén reizen met een zakelijk karakter verzekeren
Wel kunt u overstappen naar het Woon- & VrijeTijdpakket voor deze  dekking. Zo gaat u goed verzekerd op reis. Voor de overstap naar het Woon-& VrijeTijdpakket, bel met Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Is werk, stage of studiereis verzekerd op de Reisverzekering of Aansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheid tijdens stage en studiereis valt onder de aansprakelijkheidsverzekering
De verzekering is geldig in alle landen van de wereld. Er is alleen dekking voor buitenlandse stage of studiereis:

 • Voor ongetrouwde kinderen die tijdelijk ergens anders wonen door studie of stage als onderdeel van een studie
 • Als de verzekerde duurzaam in Nederland woont.

Stage of studiereis is niet standaard meeverzekerd op de reisverzekering
Alléén op de Doorlopende Reisverzekering van het Woon- en VrijeTijdpakket met Allrisk dekking kunt u stage of studiereis meeverzekeren. U moet hiervoor de module Zakenreis afsluiten. U bent dan verzekerd voor uw bagage en voor activiteiten. Ook activiteiten die u uitvoert die niet met werk of studie te maken hebben, vallen onder de dekking.

Dekking zakenreis sluit u via uw adviseur of via Mijn Aegon
Heeft u een Doorlopende Reisverzekering in het Woon-en VrijeTijdpakket met Allriskdekking?

 • Ja? U sluit de module ‘Zakenreis’ dan af voor minimaal één jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw adviseur. Of u kunt de wijziging zelf doorgeven via Mijn Aegon.
 • Nee? Neem contact op met uw adviseur. Of sluit zelf de all-risk Doorlopende Reisverzekering met de module Zakenreis af via onze website.

De premie voor de module Zakenreis is €30,- per jaar onafhankelijk van de gezinssamenstelling. U sluit de module voor minimaal 1 jaar af.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads