Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Rente tussentijds aanpassen

Mag ik mijn hypotheekrente wijzigen naar een vast of variabel tarief?
Van variabel naar vast
Een variabel rentetarief kunt u kosteloos omzetten naar een vast rentetarief. De dag waarop wij uw verzoek ontvangen is leidend voor het rentetarief dat wij u aan kunnen bieden. U kunt dit zelf regelen via Mijn Aegon. 

Van vast naar variabel
Met uitzondering van een Spaar- en Bankspaarhypotheek en Levensloop Hypotheek is het mogelijk een vaste rente om te zetten naar een variabel tarief. Op het moment dat de huidige marktrente lager is dan de rente die u nu betaalt, brengen we omzettingskosten in rekening.

U ontvangt van ons een voorstel met onze vaste rentetarieven
De datum waarop wij uw verzoek ontvangen is leidend voor het tarief dat we u aanbieden. Ons voorstel is twee weken geldig. 

Vraag uw adviseur wat in uw situatie een verstandige keuze is. Wilt u van ons een voorstel ontvangen dan kunt u deze hier aanvragen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Mag ik mijn hypotheekrente meenemen of doorgeven?
Na verkoop van uw woning mag u de rentecondities meenemen naar uw nieuwe woning
U mag de rente ook doorgeven aan de koper van uw huis. Dit is aantrekkelijk op het moment dat de rente van de bestaande hypotheek lager is dan de huidige rente. Is voor de nieuwe woning een hogere hypotheek nodig dan geldt voor het meerdere het actuele rentetarief. Wilt u gebruik maken van de meeneemregeling? Dan ontvangen we graag uiterlijk 6 maanden na het aflossen van de hypotheek een getekende hypotheekofferte voor de nieuwe woning.

Nieuwe woning gekocht en oude nog niet verkocht?
Ook dan kan u gebruik maken van de meeneemregeling (verhuisregeling). 

Passen we de rente ook aan als het risico wijzigt? 
Op het moment dat de nieuwe hypotheek in een andere risicoklasse valt (de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning) passen we de rente aan. Dit geldt ook voor de meegenomen rente. De rente kan zowel hoger als lager uitvallen. Het aangepaste rentetarief baseren we op basis van de renteverschillen volgens het actuele rentebericht.

Op het moment dat u nu een hypotheek heeft met NHG rente en een nieuwe woning aan koopt zonder NHG, kan u uw basisrente meenemen. Dit betekent dat de NHG korting vervalt. De nieuwe financiering valt in een andere tariefklasse die door een opslag aangepast wordt.

Aanvullende voorwaarden doorgeefregeling
  • De huidige eigenaar heeft een hypotheek bij Aegon.
  • De nieuwe eigenaar sluit zijn hypotheek af bij Aegon.
  • De nieuwe eigenaar voldoet aan de acceptatienormen van Aegon.
  • De doorgeefrente geldt tot de einddatum van de rentevastperiode van de hypotheek van de verkoper.
  • De doorgeeftrente geldt voor maximaal het restbedrag van de hypotheek van de verkoper. Voor aanvullende financiering geldt de dagrente.
  • De koper mag kiezen voor een andere rentevaste periode. In dat geval wordt de rente een gewogen gemiddeld tussen de oude en nieuwe rentevaste periode.
  • De verkoper verliest zijn recht op de lage contractrente en moet schriftelijk aangeven dat van dit recht wordt afgezien.


Offerteaanvraag en meenemen rente
Uw adviseur kan een offerte voor u aanvragen. 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is het verschil tussen het driemaands Euribor tarief en de variabele hypotheekrente?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate
Euribor is het rente tarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time wordt het Euribor rente tarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.

De variabele rente wordt door Aegon vastgesteld
De rente kan elke dag anders zijn. Als de variabele rente wijzigt, gaat de nieuwe rente in op de eerste dag van de volgende maand. Vanaf dat moment geldt voor uw hypotheek de nieuwe rente. We wijzigen de rente in uw hypotheek maximaal één keer per maand. Meer informatie over hoe onze variabele rente is samengesteld kunt u vinden op 'Vaste of variabele hypotheekrente?'. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Mijn hypotheekrente is gewijzigd. Waarom betaal ik nog steeds het oude bedrag?
Uw hypotheekrente betaalt u elke maand achteraf
Per de eerste van elke maand betaald u over de voorgaande maand. De hypotheekrente betaalt u dus maandelijks achteraf. Is er een wijziging geweest op uw hypotheek die van invloed is op de te betalen rente, dan merkt u dit altijd een maand later in uw afschrijving. Een wijziging van de variabele rente gaat in per de eerste van de volgende maand.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.