Heeft Aegon Bank een wettelijke verplichting om de NFC chip van mijn paspoort uit te lezen bij het opnieuw identificeren?

Aegon is niet verplicht om jouw NFC-chip uit te lezen. Wij doen dit omdat deze manier van hetĀ uitlezen van data volgens ons de meest veilige en uniforme manier isĀ om de data te ontvangen die wij nodig hebben om onze klanten opnieuw te identificeren.