Hoe beëindig ik een deposito op mijn rekening bij Aegon Bank?

U heeft 14 dagen bedenktijd bij het afsluiten van een deposito op een Aegon Ontslagvergoeding Sparen en Aegon Lijfrente Sparen
Hier zijn geen afkoop- en administratiekosten aan verbonden. Wilt u gebruik maken van de bedenktijd? Dan geeft u dit binnen 14 dagen na het openen van het deposito aan ons door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken

Na deze bedenktijd beëindigt u uw deposito via Mijn Aegon
Dit geldt voor de Aegon Sparen, Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Ontslagvergoeding Sparen. In Mijn Aegon gaat u naar uw rekening. 
  • U klikt op het deposito die u wilt beëindigen en dan op 'Deposito beëindigen'.
  • Vervolgens krijgt u een overzicht van de kosten, het saldo en de opgebouwde rente.
  • Klik op 'Ga verder'. Daar controleert u het verzoek en gaat u akkoord met de beëindiging en de kosten. 
Na het beëindigen ontvangt u het saldo inclusief rente, na inhouding van de afkoop- en administratiekosten als deze van toepassing zijn, op uw Aegon spaarrekening.

Bij beëindigen na de bedenktijd betaalt u afkoop- en administratiekosten
Wij brengen alleen afkoopkosten in rekening, als de huidige rente hoger is dan de rente die u ontvangt op uw deposito. De administratiekosten bedragen €50,-, ook als u meer deposito's op één moment stop zet.  

Is het saldo in uw deposito lager dan de afkoop- en administratiekosten?
Dan kunt u het deposito niet via Mijn Aegon beëindigen. Geef uw verzoek door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken

In bepaalde situaties betaalt u geen afkoop- en administratiekosten:
  • Als u langer dan zes maanden arbeidsongeschikt of werkeloos bent. Wij ontvangen dan graag een uitkeringsspecificatie van u.
  • Bij het overlijden van de rekeninghouder(s). Aegon informeert de nabestaanden bij overlijden documenten wij nodig hebben.
  • Als u in wettelijke schuldsanering komt. Wij hebben dan een kopie uit het Landelijk Register Schuldsanering van u nodig. 
  • Als u een Aegon Sparen heeft en het deposito vóór 1 september 2021 beëindigd.
  • Als u een Aegon Levensloop Sparen heeft.
Hoe wij de afkoopkosten berekenen vindt u op de pagina Berekening hoogte opnamekosten.

Wilt u meerdere deposito's tegelijk beëindigen?
Geef uw verzoek door via ons webformulier Digitaal loket bankzaken om te zorgen dat u de opnamekosten maar één keer betaalt.