Hoe kan ik een persoon machtigen voor mijn rekening bij Aegon Bank?

Een gemachtigde op uw Aegon Sparen of Aegon Beheerd Beleggen voegt u toe met een schriftelijk verzoek
Dit verzoek moet ondertekend zijn. Bij een rekening met twee rekeninghouders ondertekenen beide rekeninghouders dit verzoek. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en kan uw persoonlijke gegevens of uw tegenrekening niet wijzigen. Een gemachtigde kan niet worden toegevoegd op een andere rekening dan Aegon Sparen en Aegon Beheerd Beleggen. 

Een gemachtigde moet worden geïdentificeerd
Hiervoor stuurt de gemachtigde een kopie van de voor- en achterkant van zijn of haar paspoort of identiteitskaart en een recente kopie van een bankafschrift. Hoe een bankafschrift kan worden gedownload bij de bank en wat daarop zichtbaar moet zijn staat op onze pagina Zo downloadt u een bankafschrift bij uw bank. De documenten stuurt u naar ons via het webformulier Digitaal loket bankzaken.

De machtiging kan worden beëindigd door de rekeninghouder(s) of gemachtigde zelf
Hiervoor hebben wij een getekend verzoek en kopie paspoort of identiteitskaart nodig van de (beide) rekeninghouder(s) en/of de gemachtigde.