Hoe ontvang ik het saldo van mijn Aegon Sparen als het is overgemaakt naar een tussenrekening van Aegon Bank?

Is uw saldo overgemaakt naar een tussenrekening van Aegon Bank?
Dan was er geen juiste tegenrekening bekend op uw naam tijdens het beëindigen van uw Aegon Sparen. Om alsnog het saldo aan u over te maken, stuurt u ons de volgende documenten toe:

U stuurt de documenten toe via www.aegon.nl/particulier/klantenservice/informatie-aanleveren. Of per post naar:

Aegon Bank N.V. 
Antwoordnummer 6400 
8900 VC Leeuwarden