Hoe regel ik een inkomende waardeoverdracht naar mijn rekening bij Aegon Bank?

Het is vanaf 15 oktober niet meer mogelijk om een nieuwe rekening af te sluiten. Bestaande klanten kunnen hun rekening blijven gebruiken. 

Hoe u een inkomende waardeoverdracht regelt is afhankelijk van uw situatie
  • Heeft u een inkomende waardeoverdracht opgegeven bij het openen van uw rekening bij Aegon Bank? Informeert u in dit geval de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. 
  • Heeft u al een rekening bij Aegon en wilt daar op bijstorten? Informeert u dan de bank of verzekeraar waar de waarde van afkomstig is. U gebruikt hiervoor het formulier 'Verzoek tot waardeoverdracht lijfrente.pdf'. Deze vindt u op de pagina www.aegon.nl/particulier/klantenservice/veelgebruikte-formulieren. Hierop staan de gegevens van Aegon die bank of verzekeraar nodig heeft om de waarde over te dragen.

De bank of verzekeraar van herkomst maakt de waarde over zodra zij de benodigde documenten ontvangen
Het is niet nodig om Aegon Bank vooraf te informeren over de binnenkomende waardeoverdracht. 

Deze informatie geldt voor Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Ontslagvergoeding Sparen, Aegon Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.