Kan ik mijn levenslooprekening bij Aegon Bank overdragen naar een pensioenregeling?

Uw pensioenfonds bepaalt of het mogelijk is om uw levensloop over te dragen naar uw pensioenregeling
Deze informatie vindt u in uw pensioenreglement.

Voor overdracht van uw levensloopsaldo naar uw pensioenfonds geldt geen stortingsmaximum
Wel geldt voor dit saldo het opbouwmaximum van 210% van uw laatst verdiende bruto jaarsalaris.