Waarom staat (een deel van) mijn saldo op de transactierekening van mijn Aegon Beheerd Beleggen?

Vindt er risicoafbouw plaats op uw beleggingsrekening? 
Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol voor u beleggen zodra uw doeldatum dichterbij komt. De doeldatum is de datum waarop u uw beleggingsdoelstelling wil behalen. Een deel van uw portefeuille bestaat uit liquiditeiten, geld dat wij op uw transactierekening aanhouden. Hierover ontvangt u variabele rente.

Wij verkopen automatisch de participaties van uw <REKENING> op de doeldatum 
Uw totale saldo staat dan op uw transactierekening. Hierover ontvangt u variabele rente. Wilt u verder beleggen? Dan geeft u dit via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken' door. 

In Mijn Aegon ziet u de doeldatum en of er risicoafbouw wordt toegepast 
In uw beleggingsrekening gaat u naar de pagina ‘Rekeninggegevens’. Onder uw rekeningnummer staat de doeldatum en of risicoafbouw wordt toegepast.