Waarom verandert Aegon Bank de rente op mijn rekening?

Wij begrijpen dat u graag een zo hoog mogelijke rente ontvangt over uw spaargeld

De hoogte van de rente is van meerdere zaken afhankelijk
Een belangrijke rol hierbij speelt de marktrente. Deze Euribor rente bepaalt voor een groot deel het rendement dat wij op het variabele spaargeld kunnen maken. En daarmee ook de hoogte van de rentevergoeding die wij u kunnen geven. Meer informatie leest u ook op onze pagina Hoe kan het dat u rente over uw spaargeld ontvangt?.

De Euribor rente is sinds 2012 enorm gedaald
Hier hebben niet alleen wij last van, maar ook onze concurrenten. Door deze verlagingen van de Euribor en de rente van de Europese Centrale Bank, zien we dat de spaarrentes nog steeds naar beneden gaan. 

Spaargeld dat vast staat heeft een langere looptijd waardoor wij hierop een hoger rendement kunnen maken
Voor spaarrekeningen met een vaste looptijd kunnen wij daarom wel een hogere rente aanbieden. Vandaar het renteverschil tussen de variabele rente en de rente die we bieden bij een deposito. Wilt u de zekerheid van een vaste rente? Kijk dan op onze pagina Deposito Sparen.

Zie ook Wat houdt de Nederlandse Depositogarantie en Nederlandse Beleggerscompensatie in?