Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Waarom wordt de premie van mijn auto- of andere schadeverzekering verhoogd?

De kosten van diensten en de prijzen van zaken en spullen veranderen doorlopend
Daardoor veranderen ook de kosten voor onze schadeverzekeringen. Daarom indexeren we jaarlijks de premies van onze verzekeringen. Wij berekenen de indexatiepercentages per verzekering. Dit doen wij door de stijging van de consumentenprijsindex die van invloed is op de verzekering in kaart te brengen en vervolgens de verhoging toe te passen. Het percentage waar wij de premie mee verhogen, verschilt per verzekering.

Bij de autoverzekeringen is de premie van meerdere factoren afhankelijk
Naast de premieverhoging kan de premie ook door andere oorzaken veranderen. Bijvoorbeeld door leeftijd, verhuizing of doordat er wel of geen schuldschade heeft plaats gevonden in het afgelopen jaar.

Wij indexeren de premie per ingang van het nieuwe verzekeringsjaar
U ontvangt een maand voor het ingaan van het nieuwe verzekeringsjaar een brief over de premieverhoging.

De premieverhoging voor de Aegon Aansprakelijkheids- en Autoverzekeringen zijn dit jaar hoger door een wetswijziging
Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht. Wat nieuw is in de wet, is dat nabestaanden en naasten met succes affectieschade kunnen claimen. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben. Deze wettelijke wijziging heeft invloed op de bedragen die uitgekeerd worden bij een schade, daarom is dit meegenomen in de indexering.