Wanneer ontvang ik de rente van mijn deposito bij Aegon Bank?

De rente-uitkering vindt jaarlijks plaats op de datum waarop het deposito is geopend
De rente wordt bijgeschreven in het deposito. Zo ontvangt u rente op rente. Deze rente is niet vrij opneembaar.

Is uw deposito geopend voor mei 2013
Dan vindt de rente-uitkering vindt jaarlijks plaats op 1 januari. Uw rente wordt bijgeschreven op uw spaarrekening.