Wat doe ik als ik mijn inleg voor Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente niet volledig kan aftrekken?

U kunt de inleg van uw lijfrente bij de aangifte voor inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomen
Het hele bedrag van uw lijfrenterekening valt in box 1. Ook wanneer u de inleg niet of niet helemaal aftrekt. 

U kunt gebruik maken van de beperkte saldomethode
Dan betaalt u geen belasting voor de lijfrentetermijnen waarvan u de inleg niet (volledig) heeft afgetrokken. 
Uitkeringen die u later ontvangt worden pas belast als het totaal van de uitkeringen hoger is, dan het totaal van de inleg die u niet kunt aftrekken . 

Om de niet-aftrekbare inleg te bepalen:

  • Telt u de inleg die u tussen 2001 tot 2010 niet heeft afgetrokken bij elkaar op. 
  • Inleg die u na 2010 tot nu niet heeft afgetrokken telt mee tot maximaal € 2.269,-. Dit bedrag is per jaar per belastingplichtige.
  • U toont zelf aan dat u (een deel van) de inleg niet heeft afgetrokken. Hiervoor vraagt u een verklaring aan bij de Belastingdienst (Saldoverklaring).