Wat is een Modelportefeuille bij Aegon Beheerd Beleggen?

Een modelportefeuille is een door ons samengestelde portefeuille passend bij een risicoprofiel
Wij hebben voor elk risicoprofiel een modelportefeuille samengesteld met beleggingsfondsen en liquide middelen. Voor zakelijke waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Equity Fund II en voor vastrentende waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Bond Fund. Voor de invulling van liquide middelen houden wij geld cash aan op uw beleggingsrekening. 

Het rendement van de modelportefeuille wijkt af van uw nettorendement 
Dit komt omdat:
  • Van het nettorendement alle vergoedingen en fondskosten zijn afgetrokken.
  • Van het rendement van de modelportefeuille alleen de fondskosten zijn afgetrokken.
  • Van de benchmark geen kosten zijn afgetrokken. 
Het kan ook zijn: 
  • dat u een risicoprofiel met risicoafbouw heeft. Risicoafbouw betekent dat wij het risico van uw portefeuille afbouwen naarmate uw einddatum dichterbij komt. Dat betekent ook dat de verdeling over de fondsen anders kan zijn dan bij de modelportefeuille. 
  • dat u bijvoorbeeld geen volledig kwartaal heeft belegd. 
  • of dat u het afgelopen kwartaal geld heeft gestort of opgenomen van zijn beleggingsrekening. 
Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.