Wat is een benchmark bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en hoe is deze samengesteld?

Een benchmark is een objectieve maatstaf
Het rendement van een beleggingsportefeuille kunt u vergelijken met een benchmark. In de kwartaalrapportage maken we gebruik van een zogenoemde samengestelde benchmark. Voor elke beleggingscategorie waarin we voor u beleggen, hebben we een vergelijkbare index geselecteerd. In uw kwartaalrapportage worden deze indexen als één benchmark getoond. In de informatiewijzer leest u uit welke indexen onze samengestelde benchmark bestaat.  

Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.