Wat is risicoafbouw bij Aegon Beheerd Beleggen?

Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol voor u beleggen zodra de doeldatum dichterbij komt
De doeldatum is de datum waarop u uw beleggingsdoel wilt behalen. Dit doen wij om het effect van (heftige) koersschommelingen die de waarde van uw beleggingen zou kunnen beïnvloeden, te beperken. Als u zonder geleidelijke risicoafbouw belegt, kan het voorkomen dat u bij (heftige) koersschommelingen onvoldoende tijd heeft voor het herstel van de waarde van uw beleggingen om uw beleggingsdoel te halen. 
(Risicoafbouw wordt ook wel life-cycle beleggen genoemd.)

Afhankelijk van uw beleggingsdoel verlagen wij het risico in uw portefeuille automatisch naarmate de doeldatum dichterbij komt
Dit doen wij door de samenstelling van uw beleggingsportefeuille te veranderen. Naarmate uw doeldatum dichterbij komt verlagen wij het gedeelte van uw portefeuille dat in zakelijke waarden belegt. Zo verhogen wij het deel dat u in vastrentende waarden belegt en/of in liquide middelen (geld op uw beleggingsrekening) heeft staan. Op welke datum wordt gestart met risicoafbouw wordt bepaald door het beleggingsdoel en de doeldatum. 
  • Is uw beleggingsdoel het (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek of opbouwen van pensioen? Dan bepalen wij of risicoafbouw voor u wordt toegepast.
  • Heeft u een beleggingsprofiel met een concreet doel waarvoor u een bepaald bedrag nodig heeft? Of belegt u voor het aanvullen van uw pensioen? Dan kunt u zelf kiezen voor risicoafbouw. 
Meer informatie vindt u in de Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.