In welke fondsen wordt belegd bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Er wordt voor u belegd in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund II en het Aegon Diversified Equity Fund II. In Mijn Aegon ziet u voor welk bedrag u in de fondsen belegt.

De fondsen waarin wij beleggen hanteren een brede risicospreiding
Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom spreiden wij uw beleggingen. Elk risicoprofiel kent drie niveaus van risicospreiding:

Spreiding over beleggingscategorieën:
  • zakelijke waarden
  • vastrentende waarden
  • liquide middelen
Spreiding binnen beleggingscategorieën:
  • zakelijke waarden: aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen.
  • vastrentende waarden: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties Europa, high yield obligaties Verenigde Staten, emerging market debt, asset backed securities
  • liquide middelen: dat is uw geld wat op de Aegon Beheerd Beleggen rekening staat.
Spreiding over verschillende regio’s en sectoren binnen de beleggingscategorieën, zoals in:
  • verschillende aandelen
  • grondstoffen
  • staatsobligaties 
  • high yield obligaties