Welke vergoedingen en kosten betaal ik voor Aegon Beheerd Beleggen?

Bij Aegon Beheerd Beleggen heb je te maken met vier soorten vergoedingen en kosten
Dit zijn twee vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen, de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor je beleggen en in- en uitstapkosten. 

Je betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
  • een vaste servicevergoeding van € 12,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar. 
  • een beheervergoeding van 0,50% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar. 
Deze vergoedingen worden afgeschreven van de transactierekening. Hierdoor kun je een negatief saldo zien. Dit lossen wij op door participaties uit jouw portefeuille te verkopen. Je ziet de vergoedingen na inhouding bij je transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van jouw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in jouw kwartaalrapportage. Zo heeft je inzicht in de totale kosten. 
De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten daadwerkelijk voor je zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor je is belegd.
 
Er zijn ook in- en uitstapkosten 
Dit zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt bij je om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de fondsen en betaalt je alleen als je stort of opneemt van jouw beleggingsrekening. 
  • Als je geld stort, dan wordt dit volgens het beleggingsprofiel belegd. Er worden dan participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds. 
  • Als je geld opneemt, dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds. 
Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vind je in de Informatiewijzer, op Uitleg over in- en uitstapkosten en www.aegon.nl/fondsen.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.