Welke vergoedingen en kosten betaal ik voor Aegon Beheerd Beleggen?

Bij Aegon Beheerd Beleggen heeft u te maken met vier soorten vergoedingen en kosten
Dit zijn twee vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen, de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen en in- en uitstapkosten. 

U betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
  • een vaste servicevergoeding van € 12,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar. 
  • een beheervergoeding van 0,50% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar. 
Deze vergoedingen worden afgeschreven van de transactierekening. Hierdoor kunt u een negatief saldo zien. Dit lossen wij op door participaties uit uw portefeuille te verkopen. U ziet de vergoedingen na inhouding bij uw transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van uw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in uw kwartaalrapportage. Zo heeft u inzicht in de totale kosten. 
De kosten voor deze fondsen zijn respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten daadwerkelijk voor u zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor u is belegd.
 
Er zijn ook in- en uitstapkosten 
Dit zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt bij u om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de fondsen en betaalt u alleen als u stort of opneemt van uw beleggingsrekening. 
  • Als u geld stort, dan wordt dit volgens het beleggingsprofiel belegd. Er worden dan participaties in één of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds. 
  • Als u geld opneemt, dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds. 
Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vindt u in de Informatiewijzer, op Uitleg of in- en uitstapkosten en www.aegon.nl/fondsen.

Deze informatie geldt voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek.