Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Aegon past haar berekeningswijze van de aflossingskosten aan naar aanleiding van de AFM Leidraad

13 oktober 2017

Wilt u uw hypotheek eerder aflossen? Dan kan het zijn dat u daar aflossingskosten voor betaalt. Aegon hanteert de Netto Contante Waarde-methode bij het berekenen van deze aflossingskosten. Deze NCW-methode voldoet aan de eisen die hier in de wet aan worden gesteld. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een Leidraad die op 20 maart 2017 verscheen. 

De Leidraad van de AFM biedt een aantal richtlijnen voor de toepassing van de NCW-methode

De AFM benadrukt dat het om een leidraad gaat: aanbieders van hypotheken moeten dus zélf de vertaling naar de dagelijkse praktijk maken. Het gaat om aflossingskosten die klanten na 14 juli 2016 hebben betaald. De manier waarop Aegon aflossingskosten berekent is op een aantal punten aangepast.

Transparant en duidelijk: dat willen we ook in de toekomst blijven. De manier waarop Aegon de aflossingskosten berekent, voldoet aan de wettelijke normen. Om verwarring en discussie in de toekomst te voorkomen, past Aegon vanaf 13 oktober 2017 op een aantal punten haar manier van berekenen aan in lijn met de AFM Leidraad. Er kan zo geen misverstand over bestaan dat deze voldoet aan de wettelijke normen. De nieuwe berekeningswijze is eenvoudiger en transparanter. De nieuwe berekeningsmethode leidt echter niet in alle situaties tot lagere aflossingskosten.

Voor (bank)spaarhypotheken introduceert de AFM in haar leidraad een geheel nieuwe berekeningswijze

Voor klanten die na 14 juli 2016 aflossingskosten hebben betaald voor een aflossing op de (bank)spaarhypotheek gaan we daarom een nieuwe berekening maken. Als de aflossingskosten op basis van de nieuwe berekening lager zijn, betaalt Aegon het verschil met de eerder betaalde kosten uit. 

De AFM introduceert voor de andere hypotheekvormen geen nieuwe berekeningswijze. Aegon zal hiervoor geen terugbetalingen doen. 

Wanneer u in aanmerking komt voor een terugbetaling van aflossingskosten informeren wij u per brief

Alleen de klanten met een (bank)spaarhypotheek, die een uitbetaling op grond van de nieuwe berekening van de aflossingskosten ontvangen, worden voor 1 december geïnformeerd.