Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

AFM-Leidraad geeft richtlijnen voor aflossingskosten

18 juli 2017

Wilt u uw hypotheek eerder aflossen? Dan kan het zijn dat u daar aflossingskosten voor betaalt. Aegon hanteert de Netto Contante Waarde-methode bij het berekenen van deze aflossingskosten. Deze NCW-methode voldoet aan de eisen die hier in de wet aan worden gesteld. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een Leidraad die op 20 maart 2017 verscheen. 

De Leidraad van de AFM biedt een aantal richtlijnen voor de toepassing van de NCW-methode

Wel geeft de AFM in deze Leidraad een aantal richtlijnen. De AFM benadrukt dat het om een leidraad gaat: aanbieders van hypotheken moeten dus zélf de vertaling naar de dagelijkse praktijk maken.

Wij informeren onze klanten in de voorwaarden en met aflosnota’s

Bij Aegon vinden we het belangrijk om transparant en duidelijk te zijn. Ook over kosten. Daarom is het voor onze klanten duidelijk hoe wij de aflossingskosten berekenen. En welke uitgangspunten we daarbij hanteren. De berekening vinden klanten in de voorwaarden van hun hypotheekovereenkomst. En de gegevens die wij hebben gebruikt voor deze berekening staan altijd op de aflosnota die de klant van tevoren ontvangt. Hiermee kan de klant (of zijn adviseur) zijn aflossingskosten narekenen.

De manier waarop wij aflossingskosten berekenen is op een aantal punten aangepast

Transparant en duidelijk: dat willen we ook in de toekomst blijven. Daarom hebben wij goed naar de Leidraad gekeken. De manier waarop Aegon de aflossingskosten berekent, voldoet aan de wettelijke normen. Maar om verwarring en discussie in de toekomst te voorkomen, gaan wij onze manier van berekenen op een aantal punten toch aanpassen aan de AFM-Leidraad.

De AFM roept aanbieders op om bepaalde aflossingskosten opnieuw te berekenen

Het gaat dan om aflossingskosten die klanten na 14 juli 2016 hebben betaald. Wij zijn van mening dat deze aflossingskosten nooit de wettelijke normen hebben overschreden. Maar wij zullen wél gehoor geven aan de oproep van de AFM. Na het overleg met de AFM zullen wij beoordelen of de aflossingskosten voor bepaalde klantgroepen opnieuw worden berekend. Ook de wijzigingen in onze berekeningswijze zullen wij aan de AFM voorleggen. Zodra wij hier meer nieuws over hebben, zullen we dat via aegon.nl delen. Klanten waarvan de aflossingskosten worden herberekend, zullen we hier persoonlijk over informeren.