Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

2 april 2014

Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als belastingplichtig in de Verenigde Staten.

U kunt belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten als u voldoet aan één van de onderstaande situaties:

 

1. U bent een Amerikaans Staatsburger. U bent een Amerikaans Staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties;

  • U bent geboren in de Verenigde Staten;
  • U bent geboren in Puerto Rico;
  • U bent geboren in Guam;
  • U bent geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden;
  • U bent genaturaliseerd tot Amerikaans Staatsburger;
  • Eén van uw ouders is Amerikaans Staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u Amerikaans Staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op www.irs.gov.

 

2. U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Of kijk voor deze specifieke informatie op www.irs.gov.

 

3. U bent dit jaar en de twee jaar daarvoor tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld:

  • u telt alle dagen van het lopende jaar in de Verenigde Staten, en
  • u telt 1/3 van de dagen van vorig jaar in de Verenigde Staten, en
  • u telt 1/6 van de dagen in het jaar daarvoor in de Verenigde Staten.

Daarnaast moet u ook in het huidige jaar tenminste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.

Voorbeeld:
U bent van 1 maart 2012 tot 1 maart 2014 onafgebroken in de Verenigde Staten geweest, en u laat uw verzekering ingaan op 1 juli 2014. De optelsom is dan als volgt:

In 2014: alle dagen (van 1 januari tot 1 maart is 59 dagen).
In 2013: 1/3 van 365 dagen is 121 dagen.
In 2012: 1/6 van 306 dagen is 51 dagen.
Totaal: 59+121+51 dagen = 231 dagen. Dit is meer dan de vereiste 183 dagen. U voldoet dus aan de situatie.

Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten, een diplomatenstatus of als u uw Amerikaans Staatsburgerschap hebt opgezegd kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Twijfelt u of u hieronder valt vraag dan uw (belasting)adviseur hiernaar of kijk op www.irs.gov.

Wanneer u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten, is het niet mogelijk om bepaalde producten af te sluiten. Heeft u vragen? Dan kunt u Aegon bellen op (088) 344 12 34. Lees meer over FATCA en bekijk de veelgestelde vragen.