Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Thialf gered

14 september 2003

Het IJsstadion Thialf is gered van een dreigend faillissement en de toekomst van het sportcentrum lijkt de komende jaren gegarandeerd. Na een zorgvuldige voorbereiding van negen maanden, is interim-directeur, de heer J. (Jarko) P. Nieweg, er het afgelopen weekend in geslaagd alle betrokken partijen op één lijn te krijgen en nieuwe investeerders te vinden. In het reddingsplan wordt Thialf ondergebracht bij twee aandeelhouders, Aegon en Essent.

Deze beide aandeelhouders zullen ieder Euro 1,5 miljoen investeren en ondersteunen daarmee het maatschappelijk belang van Thialf. De Gemeente Heerenveen is voornemens om op gelijke voet met Aegon en Essent te gaan deelnemen. Over deze deelname zal tijdens de komende gemeenteraadsvergadering worden beslist. De raadsleden zijn inmiddels vertrouwelijk geïnformeerd over het reddingsplan.

Reddingsplan

Het reddingsplan voorziet erin dat de nieuwe aandeelhouders de activa van het IJsstadion zullen verwerven. Met de door de nieuwe aandeelhouder ter beschikking te stellen gelden zal allereerst een sluitende exploitatie mogelijk gemaakt worden. Daarnaast blijft er echter een substantieel bedrag over om kleine schuldeisers van het oude Thialf te betalen. Het reddingsplan heeft de instemming van de grootste schuldeisers van Thialf.

De nieuwe aandeelhouders hebben het volste vertrouwen dat Thialf de komende jaren kan uitgroeien tot een zelfstandig sportcomplex dat financieel weer op eigen benen komt te staan. De KNSB heeft de nieuwe aandeelhouders beloofd een maximale inspanning te zullen leveren om de exploitatie van Thialf als top-schaatsaccommodatie mogelijk te maken. De heer Nieweg is door de aandeelhouders gevraagd om als directeur van het nieuwe Thialf de komende tijd te blijven bijdragen aan de opbouw en verdere invulling van de nieuwe organisatie.

Reacties

J. Nieweg, interim-directeur Thialf: "Ik ben hier negen maanden geleden, wellicht iets te optimistisch, aan begonnen. Veel obstakels en beren op de weg moesten worden opgeruimd. Maar het is gelukt omdat de belangrijkste partners vertrouwen in ons en het nieuwe Thialf  bleven houden. Ook ben ik verheugd dat oud-aandeelhouder Zeilstra zijn medewerking aan het plan heeft willen geven. Ik ben doodmoe, maar heel tevreden."

P. de Jonge, burgemeester Heerenveen: "Hartstikke mooi voor Heerenveen dat het Thialf als schaatstempel kan blijven functioneren in onze stad. Ik merk dat dit enorm leeft onder de inwoners en het is voor mij ook echt een opluchting dat het is gelukt."

J. Reitsma, voorzitter KNSB: "Ik ben heel gelukkig dat het Thialf voor het schaatsen behouden blijft en dat zulke belangrijke en betrouwbare partners dat mogelijk maken. Thialf heeft een sleutelpositie in het Nederlandse topschaatsen zowel voor schaatsers als de trouwe schaatssuporters."

J. Driessen, directeur communicatie Aegon : "Aegon doet dit voor het schaatsen. We hebben deze voor ons ongebruikelijke investering gedaan omdat een faillissement van Thialf anders onafwendbaar was, met alle gevolgen voor schaatsers en fans van dien. We hebben goede hoop dat het business plan een gezonde toekomst van het nieuwe Thialf garandeert."

J. Veenstra, hoofd corporate communicatie Essent : "Als sponsor van de ISU heeft Essent alle baat bij om een befaamde schaatslocatie als Thialf in Nederland te behouden. Als Thialf failliet was gegaan zouden veel internationale wedstrijden niet meer in Nederland gehouden kunnen worden."