Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Voortgang besprekingen KoersPlan

26 juli 2013

Stichting Koersplandewegkwijt en Aegon hebben op 24 juli 2013 een eerste bespreking gevoerd over de uitvoering van het arrest inzake KoersPlan, zoals op 14 juni 2013 bevestigd door de Hoge Raad.

Tijdens de bespreking zijn werkafspraken gemaakt om zorgvuldig en binnen een redelijke termijn een herberekening van de premie te doen voor de bij de stichting aangesloten Koersplan deelnemers.

Ook zijn de hoofdlijnen van de berekeningswijze besproken. De komende weken zijn daar nadere besprekingen over om een aantal openstaande punten nader in te vullen. Op basis daarvan wordt duidelijk wanneer en op welke wijze aangesloten deelnemers bij de stichting met een Koersplan een uitkering ontvangen. Voor nog lopende overeenkomsten zal de poliswaarde herberekend moeten worden. Het is de verwachting dat daar voor eind augustus meer duidelijkheid over is.

Beide partijen hebben de wens deze zaak binnen afzienbare termijn af te ronden.

Stichting Koersplandewegkwijt
Aegon Nederland