Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Het partnerpensioen bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

partnerpensioen beleggen
Particulier Pensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Zo werkt het partnerpensioen bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

U heeft 3 mogelijkheden voor het partnerpensioen

Heeft u een partner? Bepaal dan samen met uw partner wat u wilt doen met het partnerpensioen. U heeft 3 mogelijkheden:

1. Een gegarandeerd partnerpensioen

Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt. De hoogte hiervan staat vast.

2. Een partnerpensioen op basis van beleggen

Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt. De hoogte hiervan staat niet vast. Dat komt doordat we het pensioenkapitaal beleggen. Uw partner heeft daarmee kans op een hoger partnerpensioen. Maar er is ook een risico dat het partnerpensioen lager wordt. Precies als bij uw eigen pensioen dus.

3. Geen partnerpensioen

Uw partner krijgt geen partnerpensioen als u overlijdt. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omhoog.

Een gegarandeerd partnerpensioen

Kiest u voor een gegarandeerd partnerpensioen? Dan staat de hoogte van dit pensioen van tevoren vast. Als u overlijdt, krijgt uw partner een vast, gegarandeerd pensioen. De hoogte daarvan verandert niet zo lang uw partner leeft. Zo weet uw partner van tevoren precies hoeveel hij of zij krijgt. De hoogte van het partnerpensioen is 70 procent van het pensioen dat u het eerste jaar ontvangt. Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen schommelt uw eigen pensioen in hoogte. Dat geldt dus niet voor het gegarandeerd partnerpensioen. Dat blijft altijd 70 procent van  uw pensioen in het eerste jaar. Het partnerpensioen begint in de maand nadat u overlijdt en stopt als uw partner overlijdt.

Een partnerpensioen op basis van beleggen

Op de ingangsdatum van uw pensioen splitsen we het pensioenkapitaal in twee delen. Komt u te overlijden? Dan valt een deel van het pensioenkapitaal weg. Het andere deel gebruiken we voor het partnerpensioen. Dit partnerpensioen is ongeveer 70 procent van het pensioen dat u kreeg. Uw partner ontvangt dit bedrag tot 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u overlijdt. Op 1 januari van elk jaar berekenen we hoe hoog het partnerpensioen dat jaar gaat zijn. Dat doen we op een vergelijkbare manier als bij uw eigen pensioen.

Geen partnerpensioen

Blijft uw partner financieel goed verzorgd achter als u overlijdt? Dan kunt er samen met uw partner voor kiezen om geen partnerpensioen te nemen. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omhoog. Heeft u geen partner? Dan is het niet mogelijk om een partnerpensioen te regelen.