Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Een voorzichtige schatting van uw pensioen volgend jaar

Particulier Pensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Een voorzichtige schatting van uw pensioen volgend jaar

Benieuwd hoe uw beleggingen en de marktrente het dit jaar doen? En wat dit ongeveer zou kunnen betekenen voor uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van volgend jaar? U ziet het op deze pagina.

Bekijk de belangrijkste cijfers tot nu toe

Uw beleggingen ontwikkelen zich het hele jaar door. En ook de marktrente is in beweging. Daar merkt u nu nog niets van. Maar deze ontwikkelingen zijn belangrijk. Ze bepalen namelijk voor een groot deel hoeveel pensioen u volgend jaar krijgt. Hieronder ziet u wat uw beleggingen en de marktrente tot nu toe hebben gedaan in 2021. En wat er zou gebeuren als we uw pensioen nú opnieuw zouden berekenen.

Zo gebruikt u de tabel

  • Zoek links naar de ingangsdatum van uw pensioen. Deze datum staat op uw polis.
  • Naast uw ingangsdatum ziet u de percentages die horen bij uw pensioen. Helemaal rechts vindt u het percentage waarmee uw pensioen bij de huidige stand ongeveer zou veranderen.
  • De cijfers hieronder zijn een indicatie. Ze geven u een idee van wat er in 2022 met uw pensioen kan gebeuren. De stand op 1 januari 2022 is bepalend. Want dan berekenen we het pensioen dat u dat jaar gaat krijgen. Lees hoe we uw pensioen jaarlijks berekenen.
Open de tabel

Goed om te weten

  • Is uw Aegon Uitkerend Beleggingspensioen begonnen vóór 1 januari 2021? Kijk in de tabel bij ‘op of voor 1-1-2021’. Het rendement en de rentewijzigingen van vóór 2021 zijn al verwerkt in het pensioen dat u nu krijgt.
  • De tabel toont het gemiddelde brutorendement van de drie beleggingsfondsen waarin we voor u beleggen. Dit is het rendement vóór vermindering van de belegde waarde met uw pensioenuitkeringen en de kosten.
  • De hoogte van uw pensioen hangt ook af van de gemiddelde levensverwachting. We houden in de tabel geen rekening met een afwijking van onze eerdere verwachting.
  • We gaan in deze tabel uit van een klant van 65 jaar. Voor deze voorbeeldpersoon gebruiken we een levensverwachting van 25 jaar.
  • We gaan er in deze tabel van uit dat er geen partnerpensioen is. Heeft u wel een partnerpensioen geregeld? Dan zullen de percentages in de rechterkolom lager uitvallen.

Ook interessant

Uw pensioen verandert één keer per jaar

Elk jaar op 1 januari berekenen we uw pensioen opnieuw. We bekijken dan wat er is gebeurd met uw beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Zo berekenen we uw pensioen

beleggen bij UBP

Ontdek hoe we voor u beleggen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen beleggen we voor u in een mix van 3 fondsen. Dat doen we op basis van uw leeftijd. En altijd op een verantwoorde manier.

Zo beleggen we voor u