Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Inkomen na overlijden

Uw partner is overleden. Hoe ziet uw inkomen er straks uit?

Als uw partner overlijdt, kunnen uit verschillende bronnen inkomsten vrij komen. U komt misschien in aanmerking voor een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Daarnaast is bij het ouderdomspensioen vaak een partner- en wezenpensioen meeverzekerd. En wellicht heeft u privé een lijfrente- of kapitaalverzekering afgesloten. Bij Aegon of ergens anders.

Producten

Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren
Voor uitkeren van een opgebouwde lijfrente na overlijden
Aegon Overlijdensrisico-verzekering
Uw nabestaanden ontvangen een bedrag na uw overlijden.

Waar bestaat uw inkomen straks uit?

  • Sociale verzekeringen

De Algemene nabestaandenwet (Anw)
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Als uw partner is overleden, hebben u en uw kinderen recht op een uitkering. Meer informatie over de Algemene nabestaandenwet vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

De Algemene Ouderdomswet (AOW)
Ontving uw partner AOW? Na het overlijden stopt deze uitkering. Als partner kunt u wel een Anw-uitkering aanvragen. Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

  • Pensioenregeling via de werkgever(s) van uw partner

Partnerpensioen
Of u een partnerpensioen ontvangt en hoe, leest u in de pensioenovereenkomsten van uw partner. Denk ook aan de regelingen via oude werkgevers. Was uw partner eerder getrouwd? Dan heeft de ex-partner misschien ook recht op een deel van het partnerpensioen. In het echtscheidingsconvenant leest u wat uw partner daarover heeft afgesproken.

 

Wezenpensioen
Kinderen en pleegkinderen hebben vaak recht op een wezenpensioen. Zij ontvangen het wezenpensioen meestal tot hun 18e jaar. Als het kind studeert of arbeidsongeschikt is, kan de uitkering doorlopen tot 27 jaar. In de pensioenovereenkomst van uw partner leest u wat er precies is afgesproken. 

 

  • Zelf opgebouwd aanvullend pensioen

Lijfrenteverzekering
Controleer of de lijfrenteverzekering van uw partner een dekking bij overlijden heeft. Alleen als de lijfrenteverzekering deze dekking heeft, ontvangt u (een deel van) het opgebouwde geld. 
Kreeg uw partner al een uitkering uit de lijfrenteverzekering? Dan loopt deze uitkering door. U en/of de kinderen krijgen nu een uitkering. Als uw partner de lijfrenteverzekering nog niet liet uitkeren, komen de uitkeringen na het overlijden op gang. Hoeveel u krijgt, leest u in de polis. U krijgt het geld in termijnen. Deze termijnen bepaalt u zelf. Daarvoor gelden wel regels van de Belastingdienst. Laat u daarom goed adviseren. 

 

Kapitaalverzekering
Controleer of uw partner bij de kapitaalverzekering een dekking bij overlijden heeft meeverzekerd. Is dat het geval? Dan ontvangt u in één keer een bedrag. Hoeveel u krijgt, leest u in de polis.
U mag het bedrag vrij besteden. Behalve als uw partner de kapitaalverzekering koppelde aan een hypotheek of een pensioenuitkering. Dan moet u het geld gebruiken om de hypotheek af te lossen of een pensioen aan te kopen. Daarvoor gelden wel regels van de Belastingdienst. Laat u daarom goed adviseren.