Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen Aegon Lijfrente Uitkeren

Veelgestelde vragen

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?
Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt?
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 20 jaar plus de jaren tot uw AOW-leeftijd. Aegon hanteert een maximale looptijd van 30 jaar. Dit betekent dat er bij Aegon maximaal 10 jaar voor AOW-leeftijd een Aegon Lijfrente Uitkeren geopend kan worden.​​

Heeft u het jaar bereikt waarin u AOW gerechtigd wordt?
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar. Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht. 

Is de looptijd 20 jaar of korter?
Dan mag het bedrag dat u ontvangt niet hoger zijn dan € 21.483,- per jaar (2018). Hierbij moet u rekening houden met eventueel elders lopende bancaire lijfrentes.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe laat ik de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

U stuurt ons de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' om deze te laten toepassen op uw Aegon Lijfrente Uitkeren 
Deze verklaring wordt ook wel saldomethode genoemd. U vraagt deze verklaring zelf aan bij de Belastingdienst. Vervolgens stuurt u de verklaring aan Aegon samen met een begeleidende brief of e-mail. Wij vragen u om in deze brief of e-mail uw naam en rekeningnummer bij Aegon te vermelden.

U kunt alleen schriftelijk een 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' opvragen bij de Belastingdienst
U vraagt de verklaring aan bij:
Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda
Meer informatie vindt u op deze deze pagina van de belastingdienst.

De 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' geldt alleen als u in het verleden uw inleg op uw lijfrenteproduct niet heeft afgetrokken in Box 1
Aegon Bank past de verklaring toe op (dat deel van) het saldo dat niet in aftrek is gebracht. Deze uitkeringen worden zonder inhouding van belasting aan u uitgekeerd.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer krijg ik een rekeningoverzicht van mijn uitkerende ontslagvergoeding of uitkerende lijfrente bij Aegon Bank?

U ontvangt bij uw uitkerende lijfrente of uitkerende ontslagvergoeding geen rekeningoverzicht per post
U kunt al uw gegevens van uw rekening op ieder moment inzien via Mijn Aegon. Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.

In Mijn Aegon ziet u het bedrag dat wij naar u hebben overgemaakt
Bij uw bij- en afschrijvingen staat bij iedere afschrijving een omschrijving. In deze omschrijving staan de inhoudingen die we hebben gedaan op uw uitkering.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op Aegon Lijfrente Uitkeren?

U kunt bij het openen van uw Aegon Lijfrente Uitkeren meerdere waardeoverdrachten laten storten
Bijstorten na de ingangsdatum is niet mogelijk.

U kunt lijfrentekapitaal, oudedagsreserve of stakingswinst storten op uw Aegon Lijfrente Uitkeren
Bij het storten van oud regime lijfrentekapitaal op uw Aegon Lijfrente Uitkeren kunnen ruimere bestedingsmogelijkheden verloren gaan. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur voordat u uw kapitaal overdraagt.

Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.