Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Veelgestelde vragen Aegon Lijfrente Uitkeren

Veelgestelde vragen

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?
Wilt u een uitkering ontvangen voordat u de AOW-leeftijd bereikt? 
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 20 jaar plus de jaren tot uw AOW-leeftijd. Aegon hanteert een maximale looptijd van 30 jaar. Dit betekent dat er bij Aegon maximaal 10 jaar voor AOW-leeftijd een Aegon Lijfrente Uitkeren geopend kan worden.​​

Heeft u het jaar bereikt waarin u AOW gerechtigd wordt?
Dan is de looptijd van uw Aegon Lijfrente Uitkeren minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar. Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht. 

Is de looptijd 20 jaar of korter?
Dan mag het bedrag dat u ontvangt niet hoger zijn dan € 21.741,- per jaar (2019). Hierbij moet u rekening houden met eventueel elders lopende bancaire lijfrentes.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe laat ik de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

U stuurt ons de 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' om deze te laten toepassen op uw Aegon Lijfrente Uitkeren 
Deze verklaring wordt ook wel saldomethode genoemd. U vraagt deze verklaring zelf aan bij de Belastingdienst. Vervolgens stuurt u de verklaring aan Aegon samen met een begeleidende brief of e-mail. Wij vragen u om in deze brief of e-mail uw naam en rekeningnummer bij Aegon te vermelden.

U kunt alleen schriftelijk een 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' opvragen bij de Belastingdienst
U vraagt de verklaring aan bij:
Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda
Meer informatie vindt u op deze deze pagina van de belastingdienst.

De 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' geldt alleen als u in het verleden uw inleg op uw lijfrenteproduct niet heeft afgetrokken in Box 1
Aegon Bank past de verklaring toe op (dat deel van) het saldo dat niet in aftrek is gebracht. Deze uitkeringen worden zonder inhouding van belasting aan u uitgekeerd.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op Aegon Lijfrente Uitkeren?

U kunt bij het openen van uw Aegon Lijfrente Uitkeren meerdere waardeoverdrachten laten storten
Bijstorten na de ingangsdatum is niet mogelijk.

U kunt lijfrentekapitaal, oudedagsreserve of stakingswinst storten op uw Aegon Lijfrente Uitkeren
Bij het storten van oud regime lijfrentekapitaal op uw Aegon Lijfrente Uitkeren kunnen ruimere bestedingsmogelijkheden verloren gaan. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur voordat u uw kapitaal overdraagt.

Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.