Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen Aegon Lijfrente Uitkeren

Heeft u met een lijfrente een bedrag opgebouwd dat u wilt benutten als aanvulling op uw pensioen? Met Aegon Lijfrente Uitkeren krijgt u eenvaste hoge rente over het bedrag dat u heeft opgebouwd. U kunt het bedrag in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar laten uitkeren. 

  • Speciaal voor geld dat u met een lijfrente heeft opgebouwd
  • Sparen met een vaste hoge rente
  • Flexibele uitkering van uw vrijkomende lijfrente

Beleggen als aanvulling op uw pensioen

Wilt u beleggen als aanvulling op uw pensioen? Lees meer over Aegon Lijfrente Beleggen.

Sparen als aanvulling op uw pensioen

Wilt u sparen als aanvulling op uw pensioen? Lees meer over Aegon Lijfrente Sparen.

Veelgestelde vragen
Gelden bij Aegon Lijfrente Uitkeren bepaalde voorwaarden voor de looptijd?
Overweegt u een Aegon Lijfrente Uitkeren te gebruiken voordat u de AOW leeftijd bereikt?
De looptijd is dan minimaal 20 jaar. Hier komen de jaren tot uw AOW-leeftijd nog bij. U kunt zelf de minimum leeftijd voor het openen van een Aegon Lijfrente Uitkeren berekenen. Hiervoor neemt u uw AOW leeftijd en trekt hier tien jaar vanaf. U trekt tien jaar af, omdat de maximum looptijd van een Aegon Lijfrente Uitkeren dertig jaar is.

Overweegt u een Aegon Lijfrente Uitkeren te gebruiken vanaf het kalenderjaar dat u uw AOW leeftijd bereikt?
In dit geval is de minimum looptijd 5 jaar en de maximum looptijd 30 jaar. Wanneer u een looptijd kiest van onder de 20 jaar, geldt een maximum uitkeringsbedrag per jaar. De bruto-uitkering mag jaarlijks niet hoger zijn dan  €21.312,- (2017). Hierbij moet ook rekening worden gehouden met uitkerende bancaire lijfrentes die bij een andere maatschappij lopen. Dit maximale bedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. De uitkering van uw lijfrente moet uiterlijk ingaan, in het kalenderjaar dat u 6 jaar ouder wordt dan AOW leeftijd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.aegon.nl of bij uw adviseur
Heeft u nog geen adviseur? Een adviseur van Aegon kan u persoonlijk een professioneel financieel advies geven, passend bij uw situatie. Een adviseur bij u in de buurt vindt u via www.aegon.nl

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe laat ik de saldomethode toepassen op mijn Aegon Lijfrente Uitkeren?

Aegon kan de saldomethode alleen toepassen als u een saldoverklaring instuurt
Deze saldoverklaring vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Vervolgens stuurt u de saldoverklaring aan Aegon samen met een begeleidende brief of e-mail. Wij vragen u om in deze brief of e-mail uw naam en rekeningnummer bij Aegon te vermelden.

U kunt alleen schriftelijk een saldoverklaring opvragen bij de Belastingdienst
U vraagt de saldoverklaring bij:
Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda
Meer informatie vindt u op deze deze pagina van de belastingdienst.

De saldomethode geldt alleen als u in het verleden uw inleg op uw lijfrenteproduct niet heeft afgetrokken in Box 1
Aegon Bank past de saldomethode toe op (dat deel van) het saldo dat niet in aftrek is gebracht. Deze uitkeringen worden zonder inhouding van belasting aan u uitgekeerd.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe beëindig ik mijn uitkerende lijfrente of uitkerende ontslagvergoeding bij Aegon Bank?

Wij hebben bij Aegon Bank drie uitkerende producten; Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren.

U kunt uw uitkerende product bij Aegon Bank niet (tussentijds) beëindigen
Bij het bereiken van het eind van de looptijd, beëindigen wij uw rekening bij Aegon automatisch. Tussentijds beëindigen van uw rekening is niet mogelijk. U kunt de Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren ook niet tussentijds stopzetten of afkopen.

U kunt uw Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Lijfrente Uitkeren ook niet beëindigen door een waardeoverdracht naar een andere bank of verzekeraar. Dit kunt u nalezen in de voorwaarden van deze producten.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
Meer informatie over Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren.
Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik de inleg wijzigen van mijn uitkerende lijfrente of uitkerende ontslagvergoeding bij Aegon Bank?

Er kunnen meerdere waardeoverdrachten binnen komen op uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
Uw rekening gaat in zodra de storting op de rekening staat. Deze inleg kan hoger of lager zijn dan aangegeven bij de aanvraag. Aegon past de uitkeringen automatisch aan.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren
Meer informatie over Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren
Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer krijg ik een rekeningoverzicht van mijn uitkerende ontslagvergoeding of uitkerende lijfrente bij Aegon Bank?

U ontvangt bij uw uitkerende lijfrente of uitkerende ontslagvergoeding geen rekeningoverzicht per post
U kunt al uw gegevens van uw rekening op ieder moment en overal ter wereld inzien via Mijn Aegon. Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren en Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.

U kunt in uw Mijn Aegon via de bij- en afschrijvingen inzien hoeveel geld er is afgeschreven van uw rekening en welke inhoudingen er zijn gedaan. In de bij- en afschrijvingen staat bij iedere afschrijving van saldo, een omschrijving met daarin een aantal afkortingen met daarbij getallen. In deze omschrijving staan de inhoudingen die we hebben gedaan op uw uitkering. Hieronder leggen wij via een voorbeeld uit, welke bedragen u waar kunt vinden.

Voorbeeld van afschrijving:
0000007230001/Lijfrente Uitkeren
NET214,05BR284,19
LH54,08 + 0,00ZVW0,00 + 16,06
AWB0,00RR0,00

  • NET = Netto bedrag dat u ontvangt op uw tegenrekening.
  • BR= Bruto bedrag dat van uw Aegon Lijfrente Uitkeren is afgeschreven.
  • LH = Loonheffing die is ingehouden voor de Belastingdienst.
  • ZVW = Zorgverzekeringswet inhoudingen die zijn gedaan.
  • ABW = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten inhoudingen die zijn gedaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op Aegon Lijfrente Uitkeren?

U kunt bij het openen van de rekening meerdere waardes laten storten
Dit doet u via waardeoverdracht. Bijstorten na de ingangsdatum is niet mogelijk.

U kunt uw lijfrentekapitaal, oudedagsreserve, stakingswinst of overbruggingslijfrente storten
Bij het storten van een overbruggingslijfrente en oud regime lijfrentekapitaal op uw Aegon Lijfrente Uitkeren kunnen ruimere bestedingsmogelijkheden verloren gaan:

  • Bancaire producten kennen geen overbruggingslijfrentes. Door het overboeken van overbruggingslijfrente naar Aegon Lijfrente Uitkeren verdwijnt de mogelijkheid een overbruggingslijfrente aan te kopen.
  • Bij het overboeken van oud regime lijfrentekapitaal naar Aegon Lijfrente Uitkeren, komt het oude regime te vervallen.


Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur voordat u uw kapitaal overdraagt.

Een Gouden handdruk op Aegon Lijfrente Uitkeren storten kan niet
Op 1 januari 2008 zijn wettelijke bepalingen ingegaan. Deze voorzien er niet in gouden-handdruk stamrechten onder te brengen bij een bancaire instelling. Wel hebben wij voor het uitkeren van uw Gouden handdruk een ander bancair product; Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren.
Meer informatie over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads