Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitwerking Pensioenakkoord afgerond

Particulier Pensioen Het pensioenakkoord

Het kabinet en de sociale partners presenteerden 12 juni 2020 een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te veranderen. Dit is een verdere uitwerking van het pensioenakkoord van 5 juni 2019. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Pensioenakkoord

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat de AOW-leeftijd in een paar stappen omhoog:

  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

 

Na 2024 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is. Op de website van Wijzer in Geldzaken kunt u uw aangepaste AOW leeftijd berekenen.

Bereken uw AOW-leeftijd

Pensioenakkoord

Niet langer altijd een boete bij vroegpensioen

Als u op dit moment van uw werkgever geld krijgt om vervroegd met pensioen te gaan, dan krijgt uw werkgever daarvoor een hoge boete. Vanaf 2021 vervalt deze boete als:

  • u 3 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • u van uw werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop u stopt met werken tot uw AOW-leeftijd.

 

Over de verdere details moeten werkgevers en werknemers nog afspraken maken.

Op pensioendatum een gedeelte van uw pensioen direct uitgekeerd

De partijen achter het pensioenakkoord willen het mogelijk maken dat u op uw pensioendatum een gedeelte van uw pensioen direct uitgekeerd kunt krijgen. Als u hiervoor kiest, gaat uw levenslange maandelijkse uitkering naar beneden. Het bedrag dat u op uw pensioendatum in een keer kunt laten uitkeren, is maximaal 10% van de waarde van uw pensioen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld het aflossen van de eigenwoningschuld, of het voor het dekken van zorgkosten. De verwachting is dat dit niet eerder dan in 2023 mogelijk wordt.

Premieregelingen worden de nieuwe standaard

De huidige uitkeringsregelingen (eindloon- en middelloonregelingen) gaan verdwijnen. Hiermee verdwijnt ook de zekerheid over de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering. De zekerheid wordt nu de hoogte van de premie die u inlegt. Uiterlijk per 1 januari 2026 moet iedereen de pensioenregeling hebben aangepast.

Geen verlaging van uw gegarandeerde pensioen bij Aegon

Veel pensioenfondsen dreigen de pensioenuitkeringen volgend jaar te moeten verlagen. Bij de gesprekken over het pensioenakkoord is hier veel over gesproken en geschreven. Als uw pensioen bij Aegon geregeld is, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Bij verzekeraars worden de gegarandeerde pensioenen niet verlaagd.

ZZP’ers 

ZZP’ers worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In het nieuwe stelsel moeten ZZP’ers zich eenvoudiger kunnen aansluiten bij bestaande pensioenregelingen in de sector waarin zij werkzaam zijn of in de onderneming waarvoor zij werken. Het kabinet gaat verder nog onderzoeken of ZZP’ers pensioen kunnen opbouwen bij een verzekeraar. Een wettelijke pensioenplicht voor ZZP’ers komt er niet.

Hoe gaat het nu verder?

De veranderingen leiden tot een pensioenstelsel dat transparanter en persoonlijker is. En dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Tussen nu en 2026 moeten de pensioenregelingen worden aangepast. Alle werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders, medewerkers en deelnemers aan pensioenregelingen gaan hiermee aan de slag. De sociale partners leggen de uitwerking binnenkort voor aan hun achterban. Minister Koolmees wil op korte termijn een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer sturen.

Meer achtergronden over het nieuwe stelsel kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie