Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

De invoering van de Wet toekomst pensioenen is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2023. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer duurt langer dan verwacht. Daarom vindt Minister Schouten het niet meer realistisch om vast te houden aan 1 januari 2023 als ingangsdatum. De uiterste datum waarop pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe wet, blijft vooralsnog 1 januari 2027. De wet en de geplande ingangsdatum zijn dus nog niet definitief. Hieronder lees je een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Image
Uitwerking Pensioenakkoord afgerond
Image
pensioen pensioenakkoord AOW minder snel omhoog

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd in stappen:

  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2024 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is. Op de website van Wijzer in Geldzaken kun je je aangepaste AOW leeftijd berekenen.

Bereken uw AOW-leeftijd
Image
pensioen pensioenakkoord minder vaak boete

Niet langer altijd een boete bij vroegpensioen als:

  • je 3 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • je van je werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop je stopt met werken tot je AOW-leeftijd.

Over de verdere details moeten werkgevers en werknemers nog afspraken maken.

Een gedeelte van je pensioen direct uitgekeerd als je met pensioen gaat

Een aparte wet maakt het straks mogelijk om een deel van je ouderdomspensioen direct te ontvangen op de datum dat je met pensioen gaat. Zoals het er nu voorstaat, gaat deze wet niet eerder in dan 1 juli 2023. Als je hiervoor kiest, wordt je levenslange maandelijkse uitkering lager. Je kunt op je pensioendatum maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen ontvangen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld het aflossen van een eigenwoningschuld of voor het dekken van zorgkosten.

Premieregelingen worden de nieuwe standaard

De huidige uitkeringsregelingen (eindloon- en middelloonregelingen) gaan verdwijnen. Hiermee verdwijnt ook de zekerheid over de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering. De zekerheid wordt nu de hoogte van de premie die je inlegt. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet iedereen de pensioenregeling hebben aangepast.

Geen verlaging van je gegarandeerde pensioen bij Aegon

Veel pensioenfondsen moesten de pensioenuitkeringen de afgelopen tijd verlagen. Bij de gesprekken over het pensioenakkoord is hier veel over gesproken en geschreven. Als je pensioen bij Aegon geregeld is, hoef je je hier geen zorgen over te maken. Bij verzekeraars worden de gegarandeerde pensioenen niet verlaagd.

Hoe gaat het nu verder?

Transparanter en persoonlijker

De veranderingen leiden tot een pensioenstelsel dat transparanter en persoonlijker is. En dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Uiterlijk in 2026 moeten de pensioenregelingen worden aangepast. Alle werkgevers, vakbonden, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders, medewerkers en deelnemers aan pensioenregelingen gaan hiermee aan de slag. De sociale partners leggen de uitwerking binnenkort voor aan hun achterban. De minister wil op korte termijn een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer sturen.

Meer achtergronden over het nieuwe stelsel kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie