Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

De gevolgen van het voorlopige pensioenakkoord 2019

Particulier Pensioen Het pensioenakkoord 2019

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het voorlopig Pensioenakkoord 2019. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorgestelde veranderingen. 

Pensioenakkoord

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

Tot 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat de AOW-leeftijd in een paar stappen omhoog:

  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

 

Na 2024 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is. Op de website van Wijzer in Geldzaken kunt u uw aangepaste AOW leeftijd berekenen.

Bereken uw AOW-leeftijd

Pensioenakkoord

Niet langer altijd een boete bij vroegpensioen

Als u op dit moment van uw werkgever geld krijgt om vervroegd met pensioen te gaan, dan krijgt uw werkgever daarvoor een hoge boete. Vanaf 2021 vervalt deze boete als:

  • u 3 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, en
  • u van uw werkgever maximaal € 19.000 per jaar ontvangt vanaf de datum waarop u stopt met werken tot uw AOW-leeftijd.

 

Over de verdere details moeten werkgevers en werknemers nog afspraken maken.

Op pensioendatum een gedeelte van uw pensioen direct uitgekeerd

De partijen achter het pensioenakkoord willen het mogelijk maken dat u op uw pensioendatum een gedeelte van uw pensioen direct uitgekeerd kunt krijgen. Als u hiervoor kiest, gaat uw levenslange maandelijkse uitkering naar beneden. Het bedrag dat u op uw pensioendatum in een keer kunt laten uitkeren, is maximaal 10% van de waarde van uw pensioen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld het aflossen van de eigenwoningschuld, of het voor het dekken van zorgkosten. De verwachting is dat dit niet eerder dan in 2023 mogelijk wordt.

Geen verlaging van uw gegarandeerde pensioen bij Aegon

Veel pensioenfondsen dreigen de pensioenuitkeringen volgend jaar te moeten verlagen. Bij de gesprekken over het pensioenakkoord is hier veel over gesproken en geschreven. Als uw pensioen bij Aegon geregeld is, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Bij verzekeraars worden de gegarandeerde pensioenen niet verlaagd.

ZZP’ers 

ZZP’ers worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In het nieuwe stelsel moeten ZZP’ers zich eenvoudiger kunnen aansluiten bij bestaande pensioenregelingen in de sector waarin zij werkzaam zijn of in de onderneming waarvoor zij werken. Het kabinet gaat verder nog onderzoeken of ZZP’ers pensioen kunnen opbouwen bij een verzekeraar. Een wettelijke pensioenplicht voor ZZP’ers komt er niet.

Verdere inhoud pensioenakkoord

Het pensioenakkoord bevat ook veel informatie over de wijze waarop de pensioenpremie moet worden berekend, over de financiering van het pensioenstelsel, over een regeling voor zware beroepen en over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en verzekeraars. We weten nog niet de details van alle maatregelen. De meeste zaken moeten nog worden uitgewerkt. Wilt u hier nu al meer over weten? Dan kunt u best kijken op de website van de Rijksoverheid.

Details akkoord