Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Pensioen U Kreeg Een Brief Over Afkoop Hier Krijgt U Antwoord Op Uw Vragen Informatie over pensioen en belasting

Informatie over pensioen en belasting

U overweegt uw kleine pensioen af te kopen. U krijgt dan een wat groter bedrag ineens. Over dat bedrag moet u belasting betalen. Waarom? Omdat u over pensioen altijd belasting moet betalen. Of u het nu krijgt. Of later. Dat maakt niet uit. 

U betaalt altijd belasting over het pensioen dat u krijgt 

Over de afkoopwaarde bent u belasting verschuldigd. Wij zijn dan ook verplicht om op het afkoopbedrag direct belasting in te houden. Wij houden daarbij geen rekening met loonheffingskorting. Bij het bepalen hoeveel belasting wij op uw uitkering inhouden, houden wij ook geen rekening met andere inkomsten. Daardoor houden wij belasting in volgens het laagste belastingtarief. 

Door uw eventuele andere inkomsten is het mogelijk dat de afkoopwaarde in een hoger belastingtarief valt. U moet dan achteraf belasting bijbetalen. Hoeveel dat is, wordt bepaald door het voor u geldende belastingtarief in het jaar dat u de uitkering ontvangt. Als u nog geen AOW ontvangt, gelden in 2018 de volgende belastingschijven:

BelastingschijfLoon (jaarbasis)Loonbelasting
schijf 1€ 0 t/m €20.14236,55%
schijf 2€20.143 t/m €33.99440,85%
schijf 3€ 33.995 t/m €68.50740,85%
schijf 4€68.507 of meer51,95%

 

Als u een afkoopbedrag van ons ontvangt dan geven wij dit door aan de Belastingdienst. U ontvangt daardoor automatisch een verzoek tot het doen van aangifte. Over het jaar dat u het bedrag ontvangt moet u dus aangifte doen, ook als u normaal gesproken geen aangifte hoeft te doen.

Deze vragen krijgen wij vaak als het over belasting gaat

Waarom vindt er ‘loonheffing’ plaats op het afkoopbedrag van mijn klein pensioen?

Over loon, een uitkering of pensioen moet u belasting betalen. Het maakt daarbij niet uit of u nu uw pensioen ineens ontvangt of straks in maandelijkse stukjes. In beide gevallen moet u belasting betalen. In het algemeen geldt wel dat bij afkoop op uw pensioendatum u minder belasting hoeft te betalen. Er wordt dan namelijk geen AOW-premie meer ingehouden op de afkoopwaarde.

Hoeveel krijg ik netto als ik mijn klein pensioen afkoop?

In de brief die u kreeg hebben wij al aangegeven hoeveel het afkoopbedrag ongeveer netto is. Dus als de belasting eraf is.

Ik heb een afkoopvoorstel gekregen. Waarom wijkt het nettobedrag af van het brutobedrag?

Over pensioen moet u belasting betalen. Net zoals u dat over uw inkomen moet doen. Pensioen bouwt u op over uw brutosalaris. En dus ziet u altijd brutobedragen op uw pensioenoverzichten. Hierop is de belasting nog niet ingehouden. Maar u krijgt een nettobedrag, het bedrag dat overblijft na de belastinginhoudingen.

Moet ik het afkoopbedrag van mijn klein pensioen opgeven in mijn belastingaangifte?

Als wij pensioen uitkeren, melden wij dat altijd bij de Belastingdienst. Ook als u het pensioen afkoopt. Daarom ontvangt u van de Belastingdienst in 2019 het verzoek om aangifte Inkomstenbelasting te doen. Het afkoopbedrag is dan al automatisch ingevuld als u de vooringevulde aangifte downloadt.

Wat staat er straks als kenmerk bij het afkoopbedrag op mijn rekeningafschrift?

Als kenmerk geven wij mee:

Begunstigdenummer XXXXXX
Loonheffing EUR X.XXX.XX ZVW EUR X.XXX.XX

De naam van Aegon Nederland, IBAN en BIC worden ook meegegeven.