Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Nabestaanden Lijfrente Uitkeren

Is er met een lijfrente een bedrag opgebouwd als aanvulling voor een pensioen? En is de belastingplichtige of diens (gewezen) partner overleden?

Met Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren kunt u het opgebouwde bedrag omzetten in een nabestaanden lijfrente uikering. U kunt het bedrag in vaste termijnen per maand, kwartaal, half jaar of jaar laten uitkeren.

  • Voor uitkeren van een opgebouwde lijfrrente na overlijden
  • Gegarandeerde uitbetalingen
  • Een vaste hoge rente tijdens de looptijd

Wat is Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren?

De Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren zorgt ervoor dat erfgenamen de lijfrente van een overledene kunnen ontvangen
Wanneer de verzekerde of rekeninghouder van een lijfrente opbouwproduct komt te overlijden openen erfgenamen een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. De lijfrente is dus bedoeld voor de verzorging van de nabestaanden.

Door het overlijden van de rekeninghouder of verzekerde, wordt het tegoed van het lijfrente opbouwproduct geblokkeerd
Dit geblokkeerde tegoed moet door de erfgenaam gebruikt worden voor een nabestaandenlijfrente. Van belang is wie de erfgenaam is om te kunnen bepalen welke nabestaandenlijfrente kan worden aangekocht en welke voorwaarden hiervoor gelden. Neem voor meer informatie over uw persoonlijke situatie, contact op met een adviseur.

Meer informatie over Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe open ik een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren?
U opent een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren via een adviseur
Dit kan via uw eigen tussenpersoon of een adviseur van Aegon Advies. Uw adviseur geeft u persoonlijk en professioneel advies dat past bij uw situatie. U kunt het product niet zelf openen zonder advies. Laat uw gegevens achter in het contactformulier. Een adviseur belt u dan terug.

Heeft u nog geen onafhankelijk adviseur maar gaat hier wel uw voorkeur naar uit?
U vindt hier een financieel adviseur bij u in de buurt.

U kunt deze rekening alleen openen als u erfgenaam bent van een opbouwend lijfrenteproduct
Daarnaast moet het bedrag boven de bovengrens van de afkoop van lijfrente zijn. Deze bovengrens wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Meer informatie over Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen/nabestaanden-lijfrente-uitkeren.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat kan ik (bij)storten op mijn Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren?
U kunt als nabestaande niet storten op een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren
U opent een Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren als u erfgenaam bent van een lijfrente opbouwproduct. Het saldo dat afkomstig is uit het lijfrente opbouwproduct wordt gestort op deze Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. Door de uitkeringen in termijnen kunt u de waarde van het lijfrente opbouwproduct van de overledene ontvangen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Ontslagvergoeding Uitkeren?

U heeft bij het openen van uw rekening gekozen per welke periode u een uitkering wilt ontvangen
Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. U ontvangt de uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee dagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.

Heeft u uw Aegon Lijfrente Sparen omgezet naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?
Dan is de ingangsdatum gelijk aan de openingsdatum van uw Aegon Lijfrente Uitkeren.  

De uitkeringstermijn en de datum van de eerstvolgende uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon onder het tabblad 'Uitkeringsdetails'. De bij de wet- en regelgeving verplichte inhoudingen vindt u terug onder het tabblad 'Rekeningoverzicht'. Deze ziet u ook terug in de omschrijving van uw uitkering.

In Mijn Aegon kunt u uw rekeningoverzicht downloaden. Ook ontvangt u via Mijn Aegon een jaaroverzicht.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Pensioen in Nederland wordt opgebouwd in 3 'lagen'
Uit welke lagen u pensioen krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt af van de lagen waarin u pensioen opbouwde:

  • AOW vanuit de overheid (voor iedere inwoner van Nederland)
  • pensioen dat u opbouwde vanuit een dienstverband
  • pensioen dat u heeft opgebouwd in de privésfeer, bijvoorbeeld een lijfrente

De meeste mensen zijn tevreden als ze het inkomen kunnen houden wat ze gewend zijn als ze met pensioen gaan
Volgens de Nederlandse norm kunt u houden wat u heeft als de drie lagen pensioen samen zorgen voor 70% van uw laatstverdiende salaris.
Denkt u dat u deze norm niet haalt en/of wilt u méér inkomen na uw pensionering? Dan is het goed om na te denken over aanvullingen op uw pensioen.

Mogelijk biedt uw werkgever een bijspaarregeling aan in de pensioenregeling
Vraag bij uw werkgever na of uw pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. Als deze mogelijkheid er is, meldt u zich via uw werkgever aan.
 
U kunt zelf een aanvulling op uw pensioen regelen
Meer informatie over aanvullingen van uw pensioen leest u op onze webpagina over aanvulling van uw pensioen en over persoonlijk pensioen.

Wilt u dat een adviseur van Aegon contact met u opneemt? 
Dit regelt u op www.aegon.nl/particulier/klantenservice/advies-nodig. Of ons een e-mail sturen met uw verzoek en met onderstaande gegevens. Een adviseur neemt dan contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

  • Uw voorletters en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw deelnemersnummer

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads