Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Pensioen in Nederland wordt opgebouwd in 3 'lagen'
Uit welke lagen u pensioen krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt af van de lagen waarin u pensioen opbouwde:

 • AOW vanuit de overheid (voor iedere inwoner van Nederland)
 • pensioen dat u opbouwde vanuit een dienstverband
 • pensioen dat u heeft opgebouwd in de privésfeer, bijvoorbeeld een lijfrente

De meeste mensen zijn tevreden als ze het inkomen kunnen houden wat ze gewend zijn als ze met pensioen gaan
Volgens de Nederlandse norm kunt u houden wat u heeft als de drie lagen pensioen samen zorgen voor 70% van uw laatstverdiende salaris.
Denkt u dat u deze norm niet haalt en/of wilt u méér inkomen na uw pensionering? Dan is het goed om na te denken over aanvullingen op uw pensioen.

Mogelijk biedt uw werkgever een bijspaarregeling aan in de pensioenregeling
Vraag bij uw werkgever na of uw pensioenregeling deze mogelijkheid biedt. Als deze mogelijkheid er is, meldt u zich via uw werkgever aan.
 
U kunt zelf een aanvulling op uw pensioen regelen
Meer informatie over aanvullingen van uw pensioen leest u op onze webpagina over aanvulling van uw pensioen en over persoonlijk pensioen.

Wilt u dat een adviseur van Aegon contact met u opneemt? 
Dit regelt u op www.aegon.nl/particulier/klantenservice/advies-nodig. Of ons een e-mail sturen met uw verzoek en met onderstaande gegevens. Een adviseur neemt dan contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

 • Uw voorletters en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw deelnemersnummer

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik wil mijn pensioen afkopen, kan dat?

Een ‘klein pensioen’ is een pensioen dat lager is dan € 465,94 per jaar (in 2016)
De hoogte van dit bedrag noemen wij de afkoopgrens. Pensioenen boven deze grens mogen nooit afgekocht worden. Deze afkoopgrens is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks landelijk vastgesteld door de Belastingdienst.

Afkoop van uw pensioen op uw verzoek is niet mogelijk
Een pensioen kan bij Aegon niet op individueel verzoek worden afgekocht. Pensioen is uw inkomen voor later.

Aegon heeft volgens de Pensioenwet wel het recht om 'kleine pensioenen' af te kopen
Wanneer Aegon besluit om uw pensioen af te kopen, krijgt u van Aegon een afkoopvoorstel per brief. Deze brief ontvangt u op zijn vroegst  twee jaar na het einde van uw dienstverband. Eerder is wettelijk gezien niet toegestaan.

In uw Uniform Pensioenoverzicht of op Mijn Aegon ziet u de hoogte van uw pensioen
Als u meerdere (kleine) pensioenen heeft vanuit één dienstverband, moet u deze bij elkaar optellen. Als u dan boven het afkoopbedrag uitkomt, krijgt u nooit een afkoopvoorstel van Aegon. Uw pensioen is dan te hoog en mag niet afgekocht worden.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?

Uw pensioenregeling heeft een vaste startdatum van de uitkering
Dit heet de pensioendatum. Deze datum is afgesproken door Aegon met uw werkgever. Deze datum staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Mogelijk start de uitkering uit dit pensioen eerder dan uw AOW-uitkering.

U kunt deze startdatum uitstellen
U krijgt vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. U krijgt hierin de mogelijkheid om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Een wettelijke voorwaarde is dan wel dat u dan blijft werken
U kunt alleen uitstellen voor het percentage dat u blijft werken. Krijgt u een uitkering, zoals een ww-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)? Dan is uitstel van pensioen volgens de wet niet toegestaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?

Uw pensioenopbouw eindigt op de datum van het einde van uw dienstverband
Uw oude werkgever betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Wat tijdens uw dienstverband opgebouwd is, blijft voor u verzekerd bij Aegon. Het opgebouwde bedrag vindt u terug in Mijn Aegon en op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wij sturen u een brief met daarin meer informatie
Hierin leggen wij uit wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ook vertellen wij welke keuzes u kunt maken. Bijvoorbeeld voor het verzekerd houden van een partnerpensioen of voor waardeoverdracht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?

Bent u in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? 
Meldt uw partner dan aan via uw werkgever. Uw werkgever kan u ook vertellen wat er verzekerd is voor uw partner, zoals partnerpensioen.

Bent u niet meer in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling?  
Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:
 • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het geslacht van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
 • Het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • In geval van samenwonen met akte: Het is noodzakelijk dat de akte wordt gescand en als bijlage wordt meegestuurd.
Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik in het buitenland woon?

Wilt u uw pensioenuitkering in het buitenland ontvangen?
Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • uw IBAN
 • het SWIFT/BIC-adres van uw bank
 • ABA Routing number/Sortcode of Bankbranche code (het liefst ontvangen wij een kopie van een bankafschrift, daar staat alles op): zie ook: https://www.aegon.nl/particulier/sparen/zo-downloadt-u-een-bankafschrift-bij-uw-bank
 • naam, adres en plaats van uw bank in het buitenland
 • uw burgerservicenummer; dit nummer kunt opvragen bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
 • ‘Attestatie de Vita (AdV), is een bewijs van in leven zijn. Deze ontvangt u van Aegon
U vraagt vrijstelling van loonheffing aan via de belastingdienst
Om dubbele belastingheffing te voorkomen, vraagt u vrijstelling van loonheffing aan bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland in Heerlen. 
 • Download het formulier ‘vraag Vrijstelling inhouding loonbelasting’ van www.belastingdienst.nl
 • Stuur het ingevulde formulier naar de Belastingdienst
 • De Belastingdienst beoordeelt uw formulier
 • De Belastingdienst stuurt u een vrijstellingsverklaring toe 
 • U stuurt de vrijstellingsverklaring naar Aegon
 • Aegon stopt met het inhouden van loonheffing
Het kan zinvol zijn om wél verzekerd te blijven voor ziektekosten in Nederland
U kunt bij Zorginstituut Nederland (ZIN) nagaan of dit mogelijk is. Als u aanvraag formulier 121 invult, regelen ZIN dat de buitenlandbijdrage ZVW op uw pensioenuitkering wordt ingehouden.
Ga hiervoor naar https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/buitenland/met+pensioen+of+uitkering+wonen+in+een+verdragsland

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe vaak krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?

U krijgt dan één keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
Dat is zo geregeld via de wet. Vanaf het moment dat u 60 jaar bent, krijgt u weer elk jaar een UPO.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?

Bent u in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? 
Meldt uw partner dan aan via uw werkgever. Uw werkgever kan u ook vertellen wat er verzekerd is voor uw partner, zoals partnerpensioen.

Bent u niet meer in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling?  
Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:
 • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het geslacht van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
 • Het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • In geval van samenwonen met akte: Het is noodzakelijk dat de akte wordt gescand en als bijlage wordt meegestuurd.
Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads