Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?
Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum een brief en uitkeringsformulier.
Uw keuzemogelijkheden vindt u ook op Mijn Aegon onder 'pensioen'.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Heeft u een Kapitaal zonder beleggingen?
Dan krijgt u een offerte uiterlijk vier weken voor uw pensioendatum.

Meer informatie over met pensioen gaan 
U vindt meer informatie op www.aegon.nl/metpensioen. De meest gestelde vragen over pensioen vindt u hier.

Zo stuurt u uw aanvraagformulieren zo snel mogelijk aan ons terug
U kunt uw documenten gemakkelijk uploaden via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen. Via deze link worden de gegevens het snelst verwerkt.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?
De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de gegevens van mijn (ex) partner wijzigen op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Wanneer u al Pensioen van ons ontvangt kan het zijn dat uw partner als 'onbekend' staat op uw UPO
Uw werkgever heeft dan een soort nabestaandenpensioen verzekerd dat niet 'op naam' verzekerd is van een specifieke partner. Het nabestaandenpensioen is dan verzekerd voor iedere werknemer, of deze een partner heeft of niet. Wanneer een nabestaandenpensioen tot uitkering komt, controleren wij altijd wie er recht heeft op een uitkering. U kunt de gegevens van uw partner natuurlijk wel altijd aan ons doorgeven. Deze leggen wij dan vast bij uw gegevens.

Wanneer u nog geen pensioen ontvangt geeft u wijzigingen door via uw werkgever
Ook kan uw werkgever uw partner aanmelden voor uw pensioen bij Aegon als u de gegevens hieronder doorgeeft.
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van het partnerschap
 • Het soort samenlevingsverband. Het gaat dan om samenwonen met akte, samenwonen zonder akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Gaat het om pensioen van een werkgever waar u nu niet meer in dienst bent en u ontvangt nog geen pensioen? Dan geeft u de gegevens hierboven aan ons door via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?
U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon en is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw UPO digitaal voor u klaar staat. 

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon of is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u een brief dat uw UPO digitaal beschikbaar staat. U kunt een account aanmaken via Account aanmaken 

Heeft u bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie of nog nooit een bezwaarmailing ontvangen?
Dan krijgt u het UPO op papier.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het UPO niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw salaris- en pensioengegevens. In de beveiligde omgeving van Mijn Aegon raadpleegt u het UPO wanneer u wilt. Ook kunt u het printen of op uw eigen computer opslaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht kloppen niet, wat moet ik doen?
U geeft de wijziging voor uw UPO door via uw werkgever
Uw werkgever zorgt dat wij op de hoogte zijn van alle benodigde informatie voor uw pensioen.

Als u niet meer in dienst bent, geeft u de informatie aan ons door via e-mail
Vermeld altijd uw deelnemernummer in het onderwerp van uw e-mail. Dit nummer vindt u bovenaan uw Uniform Pensioenoverzicht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Heeft een echtscheiding effect op de gegevens op mijn UPO?
Op uw UPO ziet u altijd het totaal dat aan pensioen is verzekerd inclusief het deel voor uw ex-partner
Het UPO is namelijk bedoeld om een totaal overzicht te geven van wat er op uw naam en geboortedatum aan pensioen is verzekerd.

De bedragen voor uw ex-partner staan in onze brief over verwerking van uw echtscheiding
Het is erg belangrijk dat u deze brief goed bewaart.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik in het buitenland woon?
Wilt u uw pensioenuitkering in het buitenland ontvangen?
Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • uw IBAN
 • het SWIFT/BIC-adres van uw bank
 • ABA Routing number/Sortcode of Bankbranche code (het liefst ontvangen wij een kopie van een bankafschrift, daar staat alles op): zie ook: https://www.aegon.nl/particulier/sparen/zo-downloadt-u-een-bankafschrift-bij-uw-bank
 • naam, adres en plaats van uw bank in het buitenland
 • uw burgerservicenummer; dit nummer kunt opvragen bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
U vraagt vrijstelling van loonheffing aan via de Belastingdienst
Om dubbele belastingheffing te voorkomen, vraagt u vrijstelling van loonheffing aan bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland in Heerlen. 
 • Download het formulier ‘vraag Vrijstelling inhouding loonbelasting’ van www.belastingdienst.nl
 • Stuur het ingevulde formulier naar de Belastingdienst
 • De Belastingdienst beoordeelt uw formulier
 • De Belastingdienst stuurt u een vrijstellingsverklaring toe 
 • U stuurt de vrijstellingsverklaring naar Aegon
 • Aegon stopt met het inhouden van loonheffing
Het kan zinvol zijn om wél verzekerd te blijven voor ziektekosten in Nederland
U kunt bij het CAK nagaan of dit mogelijk is. Als u aanvraag formulier 121 invult, regelen CAK dat de buitenlandbijdrage ZVW op uw pensioenuitkering wordt ingehouden.
Ga hiervoor naar https://www.hetcak.nl/regelingen/financiele-informatie-verdragsgerechtigden

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe regel ik waardeoverdracht van mijn werkgeverspensioen naar Aegon?
Wilt u pensioen overdragen naar Aegon?
Dat kan via het formulier waardeoverdracht. Dit kunt u downloaden van www.aegon.nl/waardeoverdracht. Hiermee vraagt u vrijblijvend een offerte aan voor waardeoverdracht.

U beslist op basis van de offerte of u de waardeoverdracht wilt
De offerte helpt u met uw keuze. Hierin staat uw huidige pensioensituatie en de gevolgen als u kiest voor de waardeoverdracht. 

Bij het proces van waardeoverdracht zijn verschillende partijen betrokken
Een waardeoverdracht bestaat uit negen stappen. Die staan hier uitgelegd. Bij elke stap is een andere partij betrokken, die binnen een bepaalde periode moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen is de waardeoverdracht afgerond.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de pensioenuitkering van Aegon met andere aanbieders vergelijken?
Wanneer u een vast pensioen wilt zijn er hier een aantal vergelijkingssites voor
Deze laten de vaste pensioenuitkeringen van meerdere aanbieders naast elkaar laten zien. Ook Aegon is hierop aangesloten:
 • Pensioenkoers.nl
 • 123 Lijfrente.nl (kies bij Fiscale Herkomst voor Pensioen)
 • Moneywise.nl
Voor een variabel pensioen zijn er nog geen vergelijkingssites. U kunt een berekening opvragen bij verzekeraars die een variabel pensioen bieden, zoals Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat is het Standaardmodel vast variabel pensioen?
Omdat het lastig pensioenuitkeringen van verschillende pensioenuitvoerders met elkaar te vergelijken heeft de overheid het Standaardmodel ‘vast- variabel pensioen’ ontwikkeld. Dit model is bij alle pensioenuitvoerders hetzelfde. Het laat het verschil zien tussen de vaste en variabele pensioenuitkering. Zodat u een goede keuze kunt maken. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.