Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?

Uw pensioendatum staat los van de AOW-leeftijd
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Deze datum staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het is dus mogelijk dat uw pensioen eerder ingaat dan uw AOW-uitkering

U kunt de pensioendatum uitstellen
U krijgt vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start. U kunt ook zelf een verzoek tot uitstel indienen. Wij informeren u dan over de mogelijkheden in uw pensioenregeling.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik wil mijn pensioen afkopen, kan dat?

U kunt uw pensioen afkopen als het bedrag lager is dan € 467,89,-
Dit bedrag geldt voor 2017. De hoogte van dit bedrag noemen wij de afkoopgrens of ‘klein pensioen’. Pensioenen boven deze grens mogen nooit afgekocht worden. Deze afkoopgrens is wettelijk bepaald. De belastingdienst stelt deze grens jaarlijks vast.

U krijgt een afkoopvoorstel van ons
Deze ontvangt u als:
 • U een ‘klein pensioen’ heeft
 • U langer dan twee jaar uit dienst bent bij de werkgever waar dit pensioen is opgebouwd.

Dit afkoopvoorstel ontvangt u uiterlijk in het derde kwartaal van 2017.

In uw Uniform Pensioenoverzicht of op Mijn Aegon ziet u de hoogte van uw pensioen
Als u meerdere kleine pensioenen heeft vanuit één dienstverband telt u deze bij elkaar op. Als u boven het afkoopbedrag uitkomt, mogen deze pensioenen niet afgekocht worden.
 

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Ontslagvergoeding Uitkeren?

U kunt kiezen of u de uitkering jaarlijks, per half jaar, per kwartaal of maandelijks ontvangt
U ontvangt de uitkering van uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee dagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.

De uitkeringstermijn en de datum van de eerste of eerstvolgende uitkering vindt u in Mijn Aegon bij 'Uitkeringsdetails'.

Heeft u uw Aegon Lijfrente Sparen omgezet naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?
Dan is de ingangsdatum gelijk aan de openingsdag van uw Aegon Lijfrente Uitkeren. En bepaalt de ingangsdatum de datum van uitkering.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat moet ik doen als mijn tegenrekening nog niet bekend is bij het omzetten van Aegon Lijfrente Sparen naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?

Om een tegenrekening toe te voegen stuurt u ons een kopie bankafschrift van uw tegenrekening
Op deze tegenrekening ontvangt u de uitkeringen van uw Aegon Lijfrente Uitkeren. Het bankafschrift:
 • Mag niet ouder zijn dan drie maanden
 • De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van uw Aegon rekening
U stuurt deze kopie naar ons per e-mail of per post naar Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. Als wij de wijziging hebben uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging. Daarna kunt u uw Aegon Lijfrente Uitkeren openen via Mijn Aegon.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?

Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u een pensioeningangsbrief en uitkeringsformulier uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Meer informatie over met pensioen gaan 
Ga naar 'veelgestelde vragen' onderaan de webpagina: www.aegon.nl/metpensioen

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welk bedrag ontvang ik straks als ik met pensioen ga op mijn rekening?

De exacte netto uitkering is pas op uw pensioendatum bekend
Op uw bruto uitkering moeten wij belasting inhouden: loonheffing en ZVW. De belastingdienst bepaalt elk jaar wat de inhoudingen zijn per belastingschijf. Uw netto uitkering hangt af van de fiscale inhoudingen die gelden in het jaar dat u met pensioen gaat. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe vaak krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?

U krijgt dan één keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
Dat is zo geregeld via de wet. Vanaf het moment dat u 60 jaar bent, krijgt u weer elk jaar een UPO.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) digitaal voor u klaar staat. U vindt het UPO als u in de blauwe balk aan de linkerkant op 'Mijn documenten' klikt. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw UPO's onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon?
Dan ontvangt u een brief dat uw UPO digitaal beschikbaar staat in Mijn Aegon. U kunt een account aanmaken via www.aegon.nl/aanvragen.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het Uniform Pensioenoverzicht niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw persoonlijke pensioen informatie. In de beveiligde omgeving Mijn Aegon raadpleegt u het UPO wanneer u wilt. Ook kunt u het UPO printen of op uw eigen computer opslaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?

Nieuwe huwelijken of nieuwe geregistreerde partnerschappen binnen Nederland krijgen wij via het BRP
De Basis Registratie Personen geeft deze informatie automatisch aan ons door.

Bent u in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? 
Meldt uw partner dan aan via uw werkgever. Uw werkgever kan u ook vertellen wat er verzekerd is voor uw partner, zoals partnerpensioen.

Bent u niet meer in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling?  
Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:
 • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het geslacht van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
 • Het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 oktober 2016 of in het buitenland.
 • In geval van samenwonen met akte: Het is noodzakelijk dat de akte wordt gescand en als bijlage wordt meegestuurd.
Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads