Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen
De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?
De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de gegevens van mijn (ex) partner wijzigen op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Wijzigingen geeft u door via uw werkgever
Ook kan uw werkgever uw partner aanmelden voor uw pensioen bij Aegon als u onderstaande gegevens doorgeeft.
  • De naam en voorletters van uw partner
  • De geboortedatum van uw partner
  • Het BSN van uw partner
  • De ingangsdatum van het partnerschap
  • Het soort samenlevingsverband: Bent u samenwonend zonder akte, samenwonend met akte, gaat het om een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gaat het om pensioen van een werkgever waar u nu niet meer in dienst bent? Dan geeft u bovenstaande gegevens aan ons door. U kunt dit doen per e-mail

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?
U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon en is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal voor u klaar staat. U vindt het Uniform Pensioenoverzicht als u in de blauwe balk aan de linkerkant op 'Mijn documenten' klikt. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw Uniforme Pensioenoverzichten onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon of is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u een brief dat uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal beschikbaar staat. U kunt een account aanmaken via www.aegon.nl/aanvragen.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie of nog nooit een bezwaarmailing ontvangen?
Dan krijgt u het UPO op papier.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het Uniform Pensioenoverzicht niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw persoonlijke pensioen informatie. In de beveiligde omgeving Mijn Aegon raadpleegt u het Uniform Pensioenoverzicht wanneer u wilt. Ook kunt u het Uniform Pensioenoverzicht printen of op uw eigen computer opslaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht kloppen niet, wat moet ik doen?
U geeft de wijziging voor uw UPO door via uw werkgever
Uw werkgever zorgt dat wij op de hoogte zijn van alle benodigde informatie voor uw pensioen.

Als u niet meer in dienst bent, geeft u de informatie aan ons door via e-mail
Vermeld altijd uw deelnemernummer in het onderwerp van uw e-mail. Dit nummer vindt u bovenaan uw Uniform Pensioenoverzicht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Zie ik de afspraken over pensioen met mijn ex-partner terug op mijn pensioenoverzicht?
Heeft u na uw scheiding afspraken gemaakt over uw pensioen? En heeft u de verdeling aan ons doorgegeven?
Dan ziet u op uw UPO toch altijd het totale ouderdomspensioen inclusief het deel voor uw ex-partner. Dit staat vaak wel ‘los’ benoemd.
Uiteraard vindt u de exacte verdeling terug in de brief die u van ons ontving ná verwerking van de echtscheiding in onze administratie.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik een bruto-netto specificatie krijgen van mijn pensioenuitkering?
De bruto-netto specificatie van uw pensioenuitkering staat in Mijn Aegon onder 'Mijn Documenten'
In de tweede week van elke maand plaatsen wij een specificatie van de maand ervoor in Mijn Aegon. U vindt hier de specificaties vanaf januari 2016.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik later met pensioen?
Er kunnen verschillende redenen zijn dat u uw pensioendatum wilt uitstellen
Redenen kunnen zijn:
  • Uw wens om langer door te werken
  • U heeft meerdere pensioenen met verschillende pensioendata en u wilt alles op 1 datum laten starten
  • U wil dat uw pensioenuitkering pas begint vanaf uw AOW-datum

U kunt uw pensioendatum voor uw levenslang ouderdomspensioen uitstellen
In de periode vóór uw pensioendatum, krijgt u van ons een brief met informatie over de start van uw pensioenuitkering. Bij deze brief zit een formulier. Hiermee vraagt u uitstel van deze startdatum aan. Wij beoordelen dan of uitstel in uw pensioenregeling mogelijk is. U kunt ons uiteraard ook een e-mail of brief sturen met uw wensen.

Een werkgeversverklaring is niet meer nodig bij uitstel tot uw AOW-datum of wettelijke pensioendatum
Wilt u uitstel tot een latere datum? Dan stellen wij telkens maximaal één jaar uit, waarbij wij in veel gevallen een werkgeversverklaring vragen. 

Als uitstel mogelijk is, sturen wij u een offerte
Deze ontvangen we graag ingevuld en getekend retour.


 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?
Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum een brief en uitkeringsformulier.
Uw keuzemogelijkheden vindt u ook op Mijn Aegon onder 'pensioen'.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Heeft u een Kapitaal zonder beleggingen?
Dan krijgt u een offerte uiterlijk vier weken voor uw pensioendatum.

Meer informatie over met pensioen gaan 
U vindt meer informatie op www.aegon.nl/metpensioen. De meest gestelde vragen over pensioen vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads