Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?
Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum een brief en uitkeringsformulier.
Uw keuzemogelijkheden vindt u ook op Mijn Aegon onder 'pensioen'.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Heeft u een Kapitaal zonder beleggingen?
Dan krijgt u een offerte uiterlijk vier weken voor uw pensioendatum.

Meer informatie over met pensioen gaan 
U vindt meer informatie op www.aegon.nl/metpensioen. De meest gestelde vragen over pensioen vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?
De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Kan ik de gegevens van mijn (ex) partner wijzigen op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
Wanneer u al Pensioen van ons ontvangt kan het zijn dat uw partner als 'onbekend' staat op uw UPO
In de pensioenovereenkomst van u en uw voormalig werkgever staat welke partner recht heeft op het partnerpensioen. Uw partner waarmee u voor en/of bij pensionering samen was, heeft over het algemeen recht op het partnerpensioen. Heeft u meerdere partners gehad? Dan verdelen wij het partnerpensioen, volgens wettelijke regels tussen die partners. Of u moet daarvan afgezien hebben.

Wanneer u nog geen pensioen ontvangt geeft u wijzigingen door via uw werkgever
Ook kan uw werkgever uw partner aanmelden voor uw pensioen bij Aegon als u de gegevens hieronder doorgeeft.
 • De naam en voorletters van uw partner
 • De geboortedatum van uw partner
 • Het BSN van uw partner
 • De ingangsdatum van het partnerschap
 • Het soort samenlevingsverband. Het gaat dan om samenwonen met akte, samenwonen zonder akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Gaat het om pensioen van een werkgever waar u nu niet meer in dienst bent en u ontvangt nog geen pensioen? Dan geeft u de gegevens hierboven aan ons door. U regelt dit per e-mail

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?
U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon en is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal voor u klaar staat. U vindt het Uniform Pensioenoverzicht als u in de blauwe balk aan de linkerkant op 'Mijn documenten' klikt. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw Uniforme Pensioenoverzichten onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon of is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u een brief dat uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal beschikbaar staat. U kunt een account aanmaken via www.aegon.nl/aanvragen.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie of nog nooit een bezwaarmailing ontvangen?
Dan krijgt u het UPO op papier.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het Uniform Pensioenoverzicht niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw persoonlijke pensioen informatie. In de beveiligde omgeving Mijn Aegon raadpleegt u het Uniform Pensioenoverzicht wanneer u wilt. Ook kunt u het Uniform Pensioenoverzicht printen of op uw eigen computer opslaan.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

De gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht kloppen niet, wat moet ik doen?
U geeft de wijziging voor uw UPO door via uw werkgever
Uw werkgever zorgt dat wij op de hoogte zijn van alle benodigde informatie voor uw pensioen.

Als u niet meer in dienst bent, geeft u de informatie aan ons door via e-mail
Vermeld altijd uw deelnemernummer in het onderwerp van uw e-mail. Dit nummer vindt u bovenaan uw Uniform Pensioenoverzicht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Zie ik de afspraken over pensioen met mijn ex-partner terug op mijn pensioenoverzicht?
Heeft u na uw scheiding afspraken gemaakt over uw pensioen? En heeft u de verdeling aan ons doorgegeven?
Dan ziet u op uw UPO toch altijd het totale ouderdomspensioen inclusief het deel voor uw ex-partner. Dit staat vaak wel ‘los’ benoemd.
Uiteraard vindt u de exacte verdeling terug in de brief die u van ons ontving ná verwerking van de echtscheiding in onze administratie.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik in het buitenland woon?
Wilt u uw pensioenuitkering in het buitenland ontvangen?
Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • uw IBAN
 • het SWIFT/BIC-adres van uw bank
 • ABA Routing number/Sortcode of Bankbranche code (het liefst ontvangen wij een kopie van een bankafschrift, daar staat alles op): zie ook: https://www.aegon.nl/particulier/sparen/zo-downloadt-u-een-bankafschrift-bij-uw-bank
 • naam, adres en plaats van uw bank in het buitenland
 • uw burgerservicenummer; dit nummer kunt opvragen bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
U vraagt vrijstelling van loonheffing aan via de Belastingdienst
Om dubbele belastingheffing te voorkomen, vraagt u vrijstelling van loonheffing aan bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland in Heerlen. 
 • Download het formulier ‘vraag Vrijstelling inhouding loonbelasting’ van www.belastingdienst.nl
 • Stuur het ingevulde formulier naar de Belastingdienst
 • De Belastingdienst beoordeelt uw formulier
 • De Belastingdienst stuurt u een vrijstellingsverklaring toe 
 • U stuurt de vrijstellingsverklaring naar Aegon
 • Aegon stopt met het inhouden van loonheffing
Het kan zinvol zijn om wél verzekerd te blijven voor ziektekosten in Nederland
U kunt bij het CAK nagaan of dit mogelijk is. Als u aanvraag formulier 121 invult, regelen CAK dat de buitenlandbijdrage ZVW op uw pensioenuitkering wordt ingehouden.
Ga hiervoor naar https://www.hetcak.nl/regelingen/financiele-informatie-verdragsgerechtigden

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe regel ik waardeoverdracht van mijn werkgeverspensioen?
U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever
Is Aegon de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever? Gebruik dan het formulier in de brochure onderaan de pagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Het proces van waardeoverdracht bestaat uit negen stappen
Deze stappen staan uitgelegd in de brochure. Bij elke stap is een andere partij betrokken, die binnen een bepaalde periode moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen is de waardeoverdracht afgerond. U ontvangt dan van Aegon vrijblijvend een offerte.

De eerste stap is het invullen en opsturen van het formulier
U krijg van Aegon dan vrijblijvend een offerte. U stuurt het formulier naar ons per post of per e-mail naar waardeoverdracht@aegon.nl.

U beslist op basis van de offerte of u de waardeoverdracht wilt
De offerte helpt u met uw keuze. Hierin staat:
 • uw huidige pensioensituatie
 • de pensioensituatie die u door waardeoverdracht bereikt

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom staat mijn partner op onbekend op mijn UPO?
Zodra het partnerpensioen uitgekeerd moet worden, stellen wij vast wie recht heeft op het partnerpensioen. Daarom hebben wij de partnergegevens op uw UPO op 'onbekend' gezet.

Welke partner recht heeft op het partnerpensioen is beschreven in de pensioenovereenkomst tussen u en uw voormalig werkgever
Over het algemeen geldt dat:
 • De partner recht heeft op het partnerpensioen. Deze partner moet wel vóór en/of op het moment van pensionering met u gehuwd zijn. Of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Heeft u meerdere partners gehad? Dan wordt het partnerpensioen volgens wettelijke regels verdeeld tussen die partners. Tenzij u daarvan afgezien heeft.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.