Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over Pensioen

Veelgestelde vragen
Waar vind ik mijn factor A?
De factor A staat in Mijn Aegon
Klik op 'Mijn producten' in de blauwe balk aan de linkerzijde. En kies dan voor 'Mijn pensioen'. Klik vervolgens op het tabblad: 'Uw documenten en pensioen 1-2-3'. Hier vindt u ook uw 'Factor A'.

De factor A staat ook meestal op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
De factor A staat ook op het Uniform Pensioenoverzicht van een actief dienstverband. Het UPO vindt u in Mijn Aegon onder 'Mijn documenten'. De factor A staat op de laatste pagina van het UPO.

Er is een groep klanten die geen factor A op het UPO heeft staan
Deze groep klanten krijgt aan het eind van elk jaar een brief met daarin de factor A over het jaar ervoor.

U heeft geen factor A, als u niet meer in dienst bent bij een werkgever
Bent u vóór 1 januari 2016 uit dienst gegaan bij uw werkgever? Dan bouwde u in het jaar 2016 geen pensioen meer op in de pensioenregeling van deze werkgever. U heeft dan geen factor A in dit jaar.

Voor de belastingaangifte heeft u de factor A over het jaar ervoor nodig
Voor de belastingaangifte over 2017 (die u doet begin 2018) is dus de factor A over het jaar 2016 nodig. Deze staat op de UPO die u in 2017 ontvangt.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe regel ik waardeoverdracht van mijn werkgeverspensioen?
U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever
Is Aegon de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever? Gebruik dan het formulier in de brochure onderaan de pagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Het proces van waardeoverdracht bestaat uit negen stappen
Deze stappen staan uitgelegd in de brochure. Bij elke stap is een andere partij betrokken, die binnen een bepaalde periode moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen is de waardeoverdracht afgerond. U ontvangt dan van Aegon vrijblijvend een offerte.

De eerste stap is het invullen en opsturen van het formulier
U krijg van Aegon dan vrijblijvend een offerte. U stuurt het formulier naar ons per post of per e-mail naar waardeoverdracht@aegon.nl.

U beslist op basis van de offerte of u de waardeoverdracht wilt
De offerte helpt u met uw keuze. Hierin staat:
 • uw huidige pensioensituatie
 • de pensioensituatie die u door waardeoverdracht bereikt

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?
Uw pensioenopbouw eindigt op de datum van het einde van uw dienstverband
Uw oude werkgever betaalt dan geen premie meer voor uw pensioen. Wat tijdens uw dienstverband opgebouwd is, blijft voor u verzekerd bij Aegon. Het opgebouwde bedrag vindt u terug in Mijn Aegon en op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wij sturen u een brief met daarin meer informatie
Hierin leggen wij uit wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Ook vertellen wij welke keuzes u kunt maken. Bijvoorbeeld voor het verzekerd houden van een partnerpensioen of voor waardeoverdracht.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welke informatie krijg ik van Aegon als ik met pensioen ga?
Heeft u een opgebouwd pensioen?
Dan krijgt u uiterlijk zes weken voor uw pensioendatum een brief en uitkeringsformulier.
Uw keuzemogelijkheden vindt u ook op Mijn Aegon onder 'pensioen'.

Heeft u een beleggingsregeling?
Dan krijgt u een offerte en uitkeringsformulier binnen 2 weken na uw pensioendatum. Eerst moet namelijk de koers op uw pensioendatum bekend zijn. De koers bepaalt hoe hoog uw uitkering wordt.

Heeft u een Kapitaal zonder beleggingen?
Dan krijgt u een offerte uiterlijk vier weken voor uw pensioendatum.

Meer informatie over met pensioen gaan 
U vindt meer informatie op www.aegon.nl/metpensioen. De meest gestelde vragen over pensioen vindt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Zijn er kosten verbonden aan waardeoverdracht van pensioen?

Waardeoverdracht kost u geen geld
Eventuele kosten van de waardeoverdracht komen voor de rekening van uw oude of uw nieuwe werkgever.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Is waardeoverdracht van pensioen gunstig?

Waardeoverdracht van pensioen is niet altijd gunstig
Dit hangt af van de pensioenregeling(en) die u bij uw oude werkgever(s) had en de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht kan nadelige gevolgen voor uw pensioenopbouw hebben. Bijvoorbeeld omdat er in de nieuwe pensioenregeling geen indexatie plaatsvindt. Voor meer informatie neemt u contact op met een financieel adviseur.
https://www.aegon.nl/particulier/zoek-een-adviseur

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer is waardeoverdracht van pensioen niet mogelijk?
Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
In de volgende situaties is waardeoverdracht niet mogelijk:
 • Uw werkgever is failliet
 • De noodzakelijke bijbetaling door uw werkgever is te hoog. Uw werkgever mag dan weigeren mee te werken.
 • Als er geen sprake is van een nieuw dienstverband; samenvoegen van polissen van dezelfde werkgever is niet mogelijk.  
 • U heeft de pensioenaanspraken als zelfstandige of DGA opgebouwd
 • Uw pensioenuitkering is al gestart
 • Naar een polis waar geen premie meer voor wordt betaald
 • Naar een koopsompolis, individuele levensverzekering of bancaire lijfrente die u in de privésfeer heeft afgesloten
 • Voor polissen met startdatum 8 juli 1994 of eerder,  is er geen wettelijk recht op waardeoverdracht
Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik in het buitenland woon?
Wilt u uw pensioenuitkering in het buitenland ontvangen?
Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • uw IBAN
 • het SWIFT/BIC-adres van uw bank
 • ABA Routing number/Sortcode of Bankbranche code (het liefst ontvangen wij een kopie van een bankafschrift, daar staat alles op): zie ook: https://www.aegon.nl/particulier/sparen/zo-downloadt-u-een-bankafschrift-bij-uw-bank
 • naam, adres en plaats van uw bank in het buitenland
 • uw burgerservicenummer; dit nummer kunt opvragen bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner
U vraagt vrijstelling van loonheffing aan via de Belastingdienst
Om dubbele belastingheffing te voorkomen, vraagt u vrijstelling van loonheffing aan bij de Belastingdienst Particulieren/Buitenland in Heerlen. 
 • Download het formulier ‘vraag Vrijstelling inhouding loonbelasting’ van www.belastingdienst.nl
 • Stuur het ingevulde formulier naar de Belastingdienst
 • De Belastingdienst beoordeelt uw formulier
 • De Belastingdienst stuurt u een vrijstellingsverklaring toe 
 • U stuurt de vrijstellingsverklaring naar Aegon
 • Aegon stopt met het inhouden van loonheffing
Het kan zinvol zijn om wél verzekerd te blijven voor ziektekosten in Nederland
U kunt bij het CAK nagaan of dit mogelijk is. Als u aanvraag formulier 121 invult, regelen CAK dat de buitenlandbijdrage ZVW op uw pensioenuitkering wordt ingehouden.
Ga hiervoor naar https://www.hetcak.nl/regelingen/financiele-informatie-verdragsgerechtigden

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik later met pensioen?
Er kunnen verschillende redenen zijn dat u uw pensioendatum wilt uitstellen
Redenen kunnen zijn:
 • Uw wens om langer door te werken
 • U heeft meerdere pensioenen met verschillende pensioendata en u wilt alles op 1 datum laten starten
 • U wil dat uw pensioenuitkering pas begint vanaf uw AOW-datum
U kunt uw pensioendatum voor uw levenslang ouderdomspensioen uitstellen
In de periode vóór uw pensioendatum, krijgt u van ons een brief met informatie over de start van uw pensioenuitkering. Bij deze brief zit een formulier. Hiermee vraagt u uitstel van deze startdatum aan. Wij beoordelen dan of uitstel in uw pensioenregeling mogelijk is. U kunt ons uiteraard ook een e-mail of brief sturen met uw wensen.

Een werkgeversverklaring is niet meer nodig bij uitstel tot uw AOW-datum of wettelijke pensioendatum
Wilt u uitstel tot een latere datum? Dan stellen wij telkens maximaal één jaar uit, waarbij wij in veel gevallen een werkgeversverklaring vragen. 

 Als uitstel mogelijk is, sturen wij u een offerte
Deze ontvangen we graag ingevuld en getekend retour.


 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Ontslagvergoeding Uitkeren?

U heeft bij het openen van uw rekening gekozen per welke periode u een uitkering wilt ontvangen
Dit geldt voor Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren en Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren. U ontvangt de uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee dagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.

Heeft u uw Aegon Lijfrente Sparen omgezet naar Aegon Lijfrente Uitkeren via Mijn Aegon?
Dan is de ingangsdatum gelijk aan de openingsdatum van uw Aegon Lijfrente Uitkeren.  

De uitkeringstermijn en de datum van de eerstvolgende uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon onder het tabblad 'Uitkeringsdetails'. De bij de wet- en regelgeving verplichte inhoudingen vindt u terug onder het tabblad 'Rekeningoverzicht'. Deze ziet u ook terug in de omschrijving van uw uitkering.

In Mijn Aegon kunt u uw rekeningoverzicht downloaden. Ook ontvangt u via Mijn Aegon een jaaroverzicht.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Welk bedrag ontvang ik straks als ik met pensioen ga op mijn rekening?

De exacte netto uitkering is pas op uw pensioendatum bekend
Op uw bruto uitkering moeten wij belasting inhouden: loonheffing en ZVW. De belastingdienst bepaalt elk jaar wat de inhoudingen zijn per belastingschijf. Uw netto uitkering hangt af van de fiscale inhoudingen die gelden in het jaar dat u met pensioen gaat.

In Mijn Aegon ziet u een indicatie van wat uw pensioen netto oplevert
Deze cijfers zijn gebaseerd op de huidige fiscale inhoudingen. 

Hoe vaak krijg ik een Uniform Pensioenoverzicht als ik uit dienst ben?

U krijgt dan één keer per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
Dat is zo geregeld via de wet. Vanaf het moment dat u 60 jaar bent, krijgt u weer elk jaar een UPO.

Hoe krijg ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

U ontvangt uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal via Mijn Aegon
Heeft u al toegang tot Mijn Aegon en is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u van ons een e-mail zodra uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal voor u klaar staat. U vindt het Uniform Pensioenoverzicht als u in de blauwe balk aan de linkerkant op 'Mijn documenten' klikt. Als u dan naar beneden gaat, vindt u uw Uniforme Pensioenoverzichten onder het kopje 'Pensioen'.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn Aegon of is uw e-mailadres niet bij ons bekend?
Dan ontvangt u een brief dat uw Uniform Pensioenoverzicht digitaal beschikbaar staat. U kunt een account aanmaken via www.aegon.nl/aanvragen.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen digitale communicatie of nog nooit een bezwaarmailing ontvangen?
Dan krijgt u het UPO op papier.

Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij het Uniform Pensioenoverzicht niet als bijlage bij een e-mail
Het is mogelijk dat iemand de e-mail onderschept en zo toegang heeft tot uw persoonlijke pensioen informatie. In de beveiligde omgeving Mijn Aegon raadpleegt u het Uniform Pensioenoverzicht wanneer u wilt. Ook kunt u het Uniform Pensioenoverzicht printen of op uw eigen computer opslaan.

Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?

Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan binnen Nederland? Dan hoeft u niets te doen
De Basis Registratie Personen geeft deze informatie automatisch aan ons door.

Woont u samen, bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan vóór 1 oktober 2016 of in het buitenland?
Volg dan onderstaande instructie:
 • Bent u in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? Meldt uw partner dan aan via uw werkgever. Uw werkgever kan u ook vertellen wat er verzekerd is voor uw partner, zoals partnerpensioen.
 • Bent u niet meer in actieve dienst bij de werkgever van uw pensioenregeling? Stuur ons dan een e-mail met de volgende gegevens:
  • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
  • De naam en voorletters van uw partner
  • De geboortedatum van uw partner
  • Het geslacht van uw partner
  • Het BSN van uw partner
  • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
  • Het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 oktober 2016 of in het buitenland.
Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling.

De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook later in?

De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen
U krijgt enkele maanden vóór de start van uw pensioenuitkering een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.
Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads