Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Veelgestelde vragen over waardeoverdracht pensioen

Veelgestelde vragen

Is waardeoverdracht van pensioen gunstig?
Waardeoverdracht van pensioen is niet altijd gunstig
Dit hangt af van de pensioenregeling(en) die u bij uw oude werkgever(s) had en de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht kan nadelige gevolgen voor uw pensioenopbouw hebben. Bijvoorbeeld omdat er in de nieuwe pensioenregeling geen indexatie plaatsvindt. Lees meer over waardeoverdracht.

Wilt u hulp bij het bepalen of waardoverdracht in uw geval verstandig is?
Neemt u dan contact op met een financieel adviseur.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoelang duurt een waardeoverdracht van pensioen?
Een waardeoverdracht kan een aantal maanden duren
Bij waardeoverdracht zijn veel partijen betrokken. Ook bestaat het proces voor waardeoverdracht uit negen stappen. Bij iedere stap is een andere partij betrokken die binnen een bepaalde termijn moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen, is de waardeoverdracht afgerond. Dit totale traject duurt gemiddeld zeven maanden.

 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe weet ik of de waardeoverdracht van mijn pensioen is verwerkt?
In Mijn Aegon ziet u of de waardeoverdracht is verwerkt
Uw verzekerde pensioenen zijn dan verhoogd met de bedragen uit de waardeoverdrachtsofferte. U ontvangt geen aparte pensioenopgave na de verwerking van een waardeoverdracht.

De verwerkte waardeoverdracht ziet u niet direct terug op uw Uniform Pensioenoverzicht
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft de hoogte van uw pensioen weer per 31 december. Hebben wij uw waardeoverdracht ná 31 december verwerkt? Dan ziet u de waardeoverdracht op het volgende Uniform Pensioenoverzicht.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Zijn er kosten verbonden aan waardeoverdracht van pensioen?

Waardeoverdracht kost u geen geld
Eventuele kosten van de waardeoverdracht komen voor de rekening van uw oude of uw nieuwe werkgever. Lees meer over waardeoverdracht en hoe u vrijblijvend een offerte aanvraagt.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer is waardeoverdracht van pensioen niet mogelijk?
Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
In de volgende situaties is waardeoverdracht niet mogelijk:
  • Uw werkgever is failliet
  • De noodzakelijke bijbetaling door uw werkgever is te hoog. Uw werkgever mag dan weigeren mee te werken.
  • Als er geen sprake is van een nieuw dienstverband; samenvoegen van polissen van dezelfde werkgever is niet mogelijk.  
  • U heeft de pensioenaanspraken als zelfstandige of DGA opgebouwd
  • Uw pensioenuitkering is al gestart
  • Naar een polis waar geen premie meer voor wordt betaald
  • Naar een koopsompolis, individuele levensverzekering of bancaire lijfrente die u in de privésfeer heeft afgesloten
  • Voor polissen met startdatum 8 juli 1994 of eerder,  is er geen wettelijk recht op waardeoverdracht
Meer informatie over waardeoverdracht online
U vindt meer informatie over het proces waardeoverdracht op onze pagina 'Veelgestelde vragen over waardeoverdracht pensioen'. U vraag een vrijblijvende offerte op via het webformulier 'Verzoek opgave waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.