Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Veelgestelde vragen over waardeoverdracht

Al uw pensioenen overzichtelijk bij elkaar

Een nieuwe baan. En een nieuw pensioen. Als u wilt, kunt u uw vorige pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht heet dat. Aanvragen doet u bij ons eenvoudig online.  

Wat is waardeoverdracht?

Door uw nieuwe baan stopt de pensioenopbouw bij uw oude werkgever. U gaat pensioen opbouwen bij uw nieuwe werkgever. U kunt nu een keuze maken. Laat u het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw oude werkgever staan? Of kiest u ervoor het mee te nemen naar uw nieuwe werkgever? Onze checklist Waardeoverdracht helpt u bij die keuze.  

 

Naar de checklist

 

Een waardeoverdracht bestaat uit negen stappen

Bij waardeoverdracht vraagt u eerst uw nieuwe pensioenuitvoerder een berekening te maken. Zo kunt u een goede vergelijking maken. Pas daarna besluit u of u uw pensioen echt overdraagt. Dat proces staat in de W van Waardeoverdracht. 

 

 

Is waardeoverdracht interessant voor u? 

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven omdat dit afhangt van uw persoonlijke situatie. Wat voor de één een voordeel is, kan voor een ander juist een nadeel zijn. En omdat waardeoverdracht echt niet altijd positief is, hebben wij een aantal veelvoorkomende misverstanden op een rijtje gezet.    

Uw persoonlijke situatie bepaalt! 

Als u alleenstaand bent, vindt u een partnerpensioen misschien niet belangrijk. Maar als u getrouwd bent, vindt u dat misschien wel het allerbelangrijkste! Heeft u geen kinderen? Tja, dan begrijpen wij dat u niet nadenkt over een wezenpensioen. Maar als jonge ouder gaat u daar opeens heel anders over denken. Bent u in uw vrije tijd een fervent belegger? Dan volgt u vast dagelijks de beurskoersen. Maar wilt u ook dat uw pensioengeld wordt belegd of kiest u dan toch voor zekerheid…? Kortom, uw persoonlijke situatie bepaalt welke dingen in een pensioenregeling belangrijk zijn.  

Wat is verstandig om te doen?

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om waardeoverdracht te doen. Onze checklist helpt u bij het maken van een bewuste keuze. U kunt natuurlijk ook altijd advies vragen bij een adviseur. Die brengt uw persoonlijke situatie in kaart en geeft advies op maat.   

Zo vraagt u waardeoverdracht aan 

Wilt u dat wij een berekening voor u maken? Dan vult u uw gegevens in op formulier waardeoverdracht (2016). Wij vragen dan de waarde van uw oude pensioen. Vervolgens maken wij voor u een offerte zodat u de ude en nieuwe situatie kunt vergelijken. Daarna maakt u een definitieve keuze. 

 

Heeft u vragen? 

Neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Hoe regel ik waardeoverdracht van mijn werkgeverspensioen?
U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever
Is Aegon de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever? Gebruik dan het formulier in de brochure onderaan de pagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Het proces van waardeoverdracht bestaat uit negen stappen
Deze stappen staan uitgelegd in de brochure. Bij elke stap is een andere partij betrokken, die binnen een bepaalde periode moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen is de waardeoverdracht afgerond. U ontvangt dan van Aegon vrijblijvend een offerte.

De eerste stap is het invullen en opsturen van het formulier
U krijg van Aegon dan vrijblijvend een offerte. U stuurt het formulier naar ons per post of per e-mail naar waardeoverdracht@aegon.nl.

U beslist op basis van de offerte of u de waardeoverdracht wilt
De offerte helpt u met uw keuze. Hierin staat:
  • uw huidige pensioensituatie
  • de pensioensituatie die u door waardeoverdracht bereikt

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoelang duurt een waardeoverdracht van pensioen?
Een waardeoverdracht kan een aantal maanden duren
Bij waardeoverdracht zijn veel partijen betrokken. Ook bestaat het proces voor waardeoverdracht uit negen stappen. Bij iedere stap is een andere partij betrokken die binnen een bepaalde termijn moet reageren. Als alle stappen zijn doorlopen, is de waardeoverdracht afgerond.
Dit totale traject duurt gemiddeld zeven maanden.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Zijn er kosten verbonden aan waardeoverdracht van pensioen?

Waardeoverdracht kost u geen geld
Eventuele kosten van de waardeoverdracht komen voor de rekening van uw oude of uw nieuwe werkgever.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Is waardeoverdracht van pensioen gunstig?

Waardeoverdracht van pensioen is niet altijd gunstig
Dit hangt af van de pensioenregeling(en) die u bij uw oude werkgever(s) had en de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. Een waardeoverdracht kan nadelige gevolgen voor uw pensioenopbouw hebben. Bijvoorbeeld omdat er in de nieuwe pensioenregeling geen indexatie plaatsvindt. Voor meer informatie neemt u contact op met een financieel adviseur.
https://www.aegon.nl/particulier/zoek-een-adviseur

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Wanneer is waardeoverdracht van pensioen niet mogelijk?
Waardeoverdracht is niet altijd mogelijk
In de volgende situaties is waardeoverdracht niet mogelijk:
  • Uw werkgever is failliet
  • De noodzakelijke bijbetaling door uw werkgever is te hoog. Uw werkgever mag dan weigeren mee te werken.
  • Als er geen sprake is van een nieuw dienstverband; samenvoegen van polissen van dezelfde werkgever is niet mogelijk.  
  • U heeft de pensioenaanspraken als zelfstandige of DGA opgebouwd
  • Uw pensioenuitkering is al gestart
  • Naar een polis waar geen premie meer voor wordt betaald
  • Naar een koopsompolis, individuele levensverzekering of bancaire lijfrente die u in de privésfeer heeft afgesloten
  • Voor polissen met startdatum 8 juli 1994 of eerder,  is er geen wettelijk recht op waardeoverdracht
Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in onze brochure
Deze brochure vindt u onderaan de webpagina 'veelgestelde vragen over waardeoverdracht'.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe weet ik of de waardeoverdracht van mijn pensioen is verwerkt?
In Mijn Aegon ziet u of de waardeoverdracht is verwerkt
Uw verzekerde pensioenen zijn dan verhoogd met de bedragen uit de waardeoverdrachtsofferte. U ontvangt geen aparte pensioenopgave na de verwerking van een waardeoverdracht.

De verwerkte waardeoverdracht ziet u niet direct terug op uw Uniform Pensioenoverzicht
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft de hoogte van uw pensioen weer per 31 december. Hebben wij uw waardeoverdracht ná 31 december verwerkt? Dan ziet u de waardeoverdracht op het volgende Uniform Pensioenoverzicht.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads