Stappenplan Brandveilig Rieten dak

U heeft een woning of tweede huis met een rieten dak. Daar bent u voor verzekerd via onze woonhuisverzekering. Om uw verzekering te behouden, vragen we u om veiligheidsmaatregelen te nemen. In dit stappenplan leest u welke én hoe u bewijs hiervan opstuurt.  

Image
Stappenplan rieten daken

Stap 1: Plaats vonkenvangers op uw rookkanalen 

Zo voorkomt u dat vonken uit de schoorsteen op het dak terecht komen. En verkleint u het risico op brand. Heeft u de vonkenvangers geplaatst? Maak er dan scherpe foto’s van. Dit is niet verplicht bij gasgestookte apparaten.

Stap 2: Plaats rookmelders op iedere verdieping  

Zo wordt u gewaarschuwd bij brand in uw woning. Volg bij het plaatsen altijd de gebruiksaanwijzing van de rookmelder. Maak van iedere rookmelder 2 foto’s: 1 van dichtbij en 1 van iets verder af en schrijf de verdieping van het huis erbij. Of zet het in de naam van de foto. Bijvoorbeeld: Rookmelderzolder.jpg. 

Stap 3: Plaats schuimblussers op iedere verdieping 

Zo kunt u bij brand eventueel zelf ingrijpen. Belangrijk om te weten: de schuimblusser moet minimaal 3 liter zijn en niet ouder dan 5 jaar. Is dit wel zo? Laat de blusser dan iedere 2 jaar keuren. Maak op iedere verdieping foto’s van de schuimblussers. 

 • Maak een foto van iedere schuimblusser. En zorg dat deze er helemaal op staat.  
 • Schrijf de verdieping van het huis erbij. Of zet het in de naam van de foto. Bijvoorbeeld: ‘Schuimblusserbeganegrond.jpg’. 
 • Maak een foto van de datum van plaatsing óf van de onderhoudssticker. 

Stap 4: Laat uw schoorsteen ieder jaar vegen 

In een schone schoorsteen trekken rookgassen sneller weg. Daarom is het noodzakelijk dat u ieder jaar uw schoorsteen laat vegen. En is de kans op schoorsteenbrand kleiner. Stuur de factuur van de schoorsteenveger naar ons op. Deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Dit is niet verplicht bij gasgestookte apparaten.

Stap 5: Laat uw rookkanaal inspecteren 

Minimaal 1 keer per 5 jaar. Stuur ons een kopie van het certificaat én de factuur van de uitgevoerde inspectie. Dit is niet verplicht bij gasgestookte apparaten.

Stap 6: Plaats een bliksemafleider (Let op! niet voor alle rieten daken) 

Deze stap geldt alleen wanneer clausule 2961 op uw polisblad staat. 

De kans dat uw woning door bliksem wordt geraakt is relatief klein. Maar als het gebeurt, is de schade groot. Daarom is een bliksemafleider verplicht. Maak een foto van de bliksemafleider en stuur de factuur van plaatsing mee. Heeft u al een bliksemafleider? Stuur dan een foto en een kopie van het onderhoudscertificaat op. Hieruit moet blijken dat u de bliksemafleider minimaal 1 keer per 3 jaar onderhoudt. 

Stap 7: Stuur alle documenten op 

Stuur alle documenten naar uw adviseur. Heeft u geen adviseur? Dan stuurt u de documenten naar: schademutaties@aegon.nl. Zet uw polisnummer in het onderwerp van de mail. 

Checklist:
 •  Foto’s van uw vonkenvanger*
 • Foto’s van al uw rookmelders (iedere verdieping)
 • Foto’s van al uw schuimblussers (met foto datum plaatsing of onderhoudssticker) 
 • Foto’s van alle zijden van uw rieten dak 
 • Factuur van de schoorsteenveger* 
 • Factuur en onderhoudscertificaat inspectie rookkanaal* 


* Dit is niet verplicht bij gasgestookte apparaten

 

Heeft u ook Clausule 2961 op uw polisblad staan? Dan geldt aanvullend op de checklist ook:
 • Foto’s bliksemafleider 
 • Factuur plaatsing bliksemafleider óf  onderhoudscertificaat bliksemafleider 

Meer weten?

Op www.aegon.nl/brandveilig-rieten-dak gaan we uitgebreid in op de brandveiligheid van een rieten dak. Ook geven we tips over preventie. Bijvoorbeeld over het plaatsen van rookmelders.