Jouw rechtsbijstandverzekering is vernieuwd

Image
Rechtsbijstandverzekering

Je hebt een rechtsbijstandverzekering bij Aegon. Daarmee was je al prima verzekerd. Toch hebben we de voorwaarden aangepast om jouw verzekering overzichtelijker en nog beter te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld de basisdekking en allriskdekking samengevoegd. 

De modules

De rechtsbijstandverzekering is opgebouwd uit modules. Voor het gemak nemen we alle modules uit jouw huidige verzekering mee in jouw nieuwe verzekering. Hierop is één uitzondering gemaakt. Mediation bij echtscheiding is niet meer standaard meeverzekerd in de module Personen, maar is een aparte module geworden. Wil je mediation bij echtscheiding toch meeverzekeren? Dan moet je deze module apart toevoegen. Dit kan je eenvoudig regelen via jouw adviseur of met ons. Je kan de modules ook aanpassen via Mijn Aegon. De nieuwe voorwaarden van de verzekering vind je hieronder. 

Bekijk per verzekering wat er verandert

We kunnen ons voorstellen dat je de veranderingen even op je gemak wil bekijken. Daarom hebben we de belangrijkste verschillen voor je op een rij gezet. Met het verschillenoverzicht kan je de oude en nieuwe verzekering met elkaar vergelijken.

Je kan ook de voorwaarden naast elkaar houden

Wil je wat dieper in jouw voorwaarden duiken? Lees de huidige en nieuwe voorwaarden op je gemak na. 

Veelgestelde vragen

Bij het openen of wijzigen van uw Aegon Rechtsbijstandverzekering kiest u de gezinssamenstelling die bij u past
Op uw polisblad in Mijn Aegon staat voor welke gezinssamenstelling u heeft gekozen:
 • Uzelf
 • Uzelf en uw partner
 • Uzelf en uw kinderen* 
 • Uzelf en uw partner met kinderen* 

In Mijn Aegon kunt u per verzekering de gezinssamenstelling wijzigen.

* Uw ongetrouwde kinderen (ook uw adoptie-, klein-, pleeg- en/of stiefkinderen). Zij kunnen thuis wonen of ergens anders omdat ze een dagstudie volgen. Als de studie eindigt en/of uw kind gaat een huishouden vormen met iemand anders, dan eindigt de dekking voor dit kind. 

Naast de personen die hierboven staan zijn ook de volgende personen verzekerd
Bij de gezinssamenstelling 'Uzelf', 'Uzelf en uw partner', 'Uzelf en uw kinderen' en 'Uzelf, uw partner en kinderen':
 • De persoon die met u meereist tijdens een reis. Deze persoon is alleen verzekerd voor schade aan spullen of lichamelijk letsel.
 • Uw nabestaanden of de nabestaanden van een meeverzekerde. Als een verzekerde overleden is door een gebeurtenis die gedekt is op deze verzekering kan ARAG helpen een voorziening in de kosten van hun levensonderhoud te krijgen, wanneer de nabestaanden in hun levensonderhoud afhankelijk waren van de verzekerde
 • Het huispersoneel dat u in dienst heeft. Zij zijn alleen verzekerd voor schade aan spullen of bij lichamelijk letsel. 
 • De bevoegde bestuurder of passagier van uw voer- of (lucht)vaartuig. Om schade door een verkeersongeval te verhalen als de aanvullende dekking ‘Verkeer’ is meeverzekerd.

Daarnaast zijn inwonende (groot)ouders of ongetrouwde familieleden van u of uw partner verzekerd bij de gezinssamenstelling Uzelf en uw partner, Uzelf en uw kinderen en Uzelf, uw partner en kinderen. En een au-pair is tijdens de periode dat hij of zij bij u in huis woont verzekerd bij de gezinssamenstelling Uzelf en uw kinderen en Uzelf, uw partner en kinderen.
Dit is afhankelijk van de voorwaarden waaronder je verzekerd bent. Onder welke voorwaarden je verzekerd bent staat op je polisblad. 

De Aegon Rechtsbijstandverzekering Flex (voorwaarden 3035) heeft twee basisdekkingen Verkeer en Consument 
Deze verzekering kun je uitbreiden met drie aanvullende dekkingen. Wonen, Inkomen & Arbeid en Fiscaal recht & Vermogensbeheer. Deze aanvullende dekking(en) kun je alleen afsluiten in combinatie met de basisdekking Consument. Op je polisblad lees je welke dekking(en) je meeverzekerd hebt. 

Met de basisdekking Consument krijg je onder meer juridische hulp bij:
 • Conflicten over mondelinge en schriftelijke consumentenovereenkomsten.
 • Conflicten over kopen op afstand.
 • Schades verhalen op een ander, als dit niet met het verkeer te maken heeft.\
 • Conflicten over personen-, familie- of erfrecht.
Met de basisdekking Verkeer krijg je juridische hulp bij:
 • Schade in het verkeer die iemand anders heeft veroorzaakt.
 • Strafzaken over een verkeersongeval.
 • Conflicten over o.a. de aankoop van je motorrijtuig.
De Aegon Rechtsbijstandverzekering (voorwaarden 3033) heeft één basisdekking: Consument
Deze verzekering kun je uitbreiden met acht aanvullende dekkingen. Verkeer, Wonen, Personen, Mediation bij echtscheiding, Arbeid en Inkomen of Fiscaal Recht en vermogensbeheer. Deze dekkingen sluit je af via je adviseur of Mijn Aegon. Ben je via een adviseur verzekerd? Dan kun je ook kiezen voor de aanvullende dekkingen Statutair directeur en Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden. Op je polisblad lees je welke dekking(en) je meeverzekerd hebt. 

Met de basisdekking Consument krijg je onder meer juridische hulp bij:
 • Conflicten over mondelinge en schriftelijke consumentenovereenkomsten.
 • Conflicten over kopen op afstand.
 • Schades verhalen op een ander (als dit niet met het verkeer te maken heeft).
Bij consumentenzaken geldt een franchise van € 175,-. Dit betekent dat wij je helpen bij conflicten met een financieel belang van meer dan € 175,-. 
 
Dit is afhankelijk van de voorwaarden waaronder je verzekerd bent. Onder welke voorwaarden je verzekerd bent staat op jouw polisblad. 

De Aegon Rechtsbijstandverzekering Flex - voorwaarden 3035
Hier geldt een wachttermijn bij de aanvullende dekking Fiscaal recht & Vermogensbeheer voor Mediation bij echtscheiding. Deze dekking moet minimaal 3 jaar meeverzekerd zijn voordat je hier aanspraak op kan maken. Ook krijg je alléén een vergoeding als je huwelijk of geregistreerd partnerschap minstens één jaar heeft geduurd. 

Bij de Aegon Rechtsbijstandverzekering - voorwaarden 3033
Hier geldt een wachttermijn bij de aanvullende dekkingen Mediation bij echtscheiding, Arbeid en Inkomen en Statutair directeur. De wachttermijn is:
 • 36 maanden bij Mediation bij echtscheiding
 • 3 maanden bij Arbeid en Inkomen
 • 12 maanden bij Statutair directeur

De wachttermijn gaat in op het moment dat de aanvullende dekking ingaat op de Aegon Rechtsbijstandverzekering. De gebeurtenis die de aanleiding was voor het conflict mag ook pas na de wachttermijn hebben plaatsgevonden.
 
In een aantal situaties geldt de genoemde wachttermijn niet:
 • als u de verzekering heeft gesloten direct aansluitend aan een andere rechtsbijstandverzekering. De vorige rechtsbijstandverzekering moet wel dekking hebben geboden voor de door u aangemelde zaak;
 • als het gaat om het verhalen van de schade op iemand die daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk is;
 • bij een conflict over een schriftelijke overeenkomst die na de ingangsdatum van deze verzekering is gesloten.