Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Keuzehulp doelgroepen voor Schade

Particulier Verzekeren Keuzehulp doelgroepen voor Schade

Inboedel 1

Bij Inboedel Basis zijn uw spullen verzekerd tegen schade door een beperkt aantal onverwachte gebeurtenissen, waaronder brand. Onder bepaalde voorwaarden is ook waterschade bij Inboedel Basis verzekerd. Bij Inboedel Allrisk is er dekking tegen bijna alle onverwachte gebeurtenissen.

 

Wel zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de basis- en allriskdekking. Zo moet u bij Inboedel Basis altijd een eigen risico betalen bij een eerste schade in het jaar, wat bij Inboedel Allrisk niet het geval is. Ook zijn bepaalde zaken zoals elektronische apparatuur en lijfsieraden bij Inboedel Basis slechts tot een beperkt bedrag verzekerd. Verder zijn de kosten van een vervangende woonruimte en levensonderhoud na schade bij Inboedel Basis gedekt tot € 10.000,-, en bij Inboedel Allrisk tot € 20.000,-. Bekijk voor alle dekkingsverschillen de polisvoorwaarden. 


Bekijk meer info over de inboedelverzekering


Inboedel 2

Bij Inboedel Basis is audio-, visuele en computerapparatuur tot € 6.000,- verzekerd. Zijn uw elektronische apparaten meer waard, en vindt u het belangrijk om alles mee te verzekeren? Bij Inboedel Allrisk is de apparatuur standaard tot € 12.000,- gedekt, en kan dit bedrag daarbovenop nog worden verhoogd met maximaal € 50.000,-.


Bij Aegon is het ook mogelijk om uw medische apparatuur mee te verzekeren. Bij Inboedel Basis is er dekking tot € 5.000,-; bij Inboedel Allrisk tot € 15.000,-.

 

Bekijk meer info over de inboedelverzekeringInboedel 3

Bij Inboedel Basis zijn uw spullen slechts voor een beperkt aantal schadeoorzaken verzekerd buiten uw woonhuis. Als uw spullen bijvoorbeeld tijdelijk ergens anders zijn, dan is diefstal alleen gedekt als er sporen van braak zijn aan het gebouw waar de inboedel zich bevond. Bij Inboedel Allrisk zijn uw spullen wereldwijd verzekerd, zowel binnen als buiten uw woning. Dit geldt ook voor schades doordat u per ongeluk iets laat vallen (als u mobiele apparatuur laat vallen of stoten moet u soms wel een eigen risico betalen). Diefstal uit een andere ruimte dan uw eigen woning, bijvoorbeeld uit een motorrijtuig, is bij beide dekkingsvormen echter beperkt verzekerd.

In de poliswaarden kunt u lezen wat er exact buitenshuis is verzekerd.