Medische acceptatie

Je vraagt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij Aegon. Wij willen graag weten hoe jouw gezondheid is. Ook willen wij weten hoe jouw gezondheid in het verleden was. Zo kan onze medisch adviseur een inschatting maken van de te verzekeren risico’s. Bij elke verzekering is het in te schatten risico anders. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt de medisch adviseur een inschatting van het risico dat je arbeidsongeschikt wordt. Bij een levensverzekering maakt hij een inschatting van het risico dat je overlijdt voor het einde van de looptijd van de verzekering. Het beoordelen van jouw gezondheidsgegevens noemen wij het medische acceptatieproces.