Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld
Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

De overlijdensrisicoverzekering en belastingen: zo zit het

Sluit u een overlijdensrisicoverzekering af, dan hoeft u geen rekening te houden met de inkomstenbelasting. De erfbelasting verdient wel uw aandacht. Van erfbelasting kan sprake zijn als het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. Ten slotte besteden we ook aandacht aan de schenkbelasting.

Kies het product dat het beste bij u past

Op zoek naar een overlijdensrisicoverzekering? Wij helpen u kiezen!

Bekijk de mogelijkheden

Inkomstenbelasting

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Dit heeft geen invloed op uw inkomstenbelasting. Het is namelijk zo dat:

  • de premie van uw overlijdensrisicoverzekering niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting;
  • over de uitkering na overlijden van de verzekerde ook geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden;
  • de overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd geen waarde in Box 3 heeft. U hoeft hier dan ook geen rekening mee te houden bij uw belastingaangifte.

 

Erfbelasting

Van erfbelasting kan alleen sprake zijn als de verzekering uitkeert. Dat is alleen het geval na overlijden van de verzekerde. Als er erfbelasting betaald moet worden, dan is de ontvanger van de uitkering (de begunstigde op uw polis die daarvoor in aanmerking komt) degene die dit moet betalen.

In sommige situaties kunt u erfbelasting voorkomen. Hieronder leggen we uit wanneer dit wel en niet mogelijk is.

Erfbelasting: als er sprake is van een erfenis

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd. De waarde van de nalatenschap is de waarde van de bezittingen min de schulden van de overledene.

De uitkering uit de overlijdenrisicoverzekering telt soms mee

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering telt soms mee bij de nalatenschap. Dat is het geval als de premieverschuldigde dezelfde persoon is als de verzekerde. Wat dat inhoudt leggen we u hierna uit.

Premieverschuldigde

In de wet draait het bij het voorkomen van erfbelasting om de vraag wie de premie verschuldigd was. Was dat de overledene? Dan is erfbelasting verschuldigd.
Die verschuldigdheid is een moeilijk begrip in de belastingwetgeving. Kort gezegd draait het daarbij om de vraag wie verantwoordelijk kon worden gehouden voor de betaling van de premies. Er wordt níet gekeken naar wie werkelijk de premies heeft betaald! Verschuldigdheid wordt op grond van de verzekeringspolis bepaald. De hoofdregel is dat de eigenaar van de verzekering, dat is de verzekeringnemer, de premies verschuldigd is.

Hierna leggen we u uit hoe dat werkt bij onze overlijdensrisicoverzekeringen.

(Beperkte) gemeenschap van goederen

Was de overledene gehuwd in(beperkte) gemeenschap van goederen, dan is er altijd sprake van erfbelasting. Immers: ook al was de partner de premieverschuldigde, dan nog komt de premie altijd ten laste van het gezamenlijke vermogen. Als de één premie verschuldigd is, is de ander dat automatisch ook. Het betalen van erfbelasting over de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan dan ook niet voorkomen worden.

Vrijgesteld bedrag

Gelukkig is de nalatenschap altijd tot een bepaald bedrag vrijgesteld  van erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Echtgenoten en geregistreerde partners hebben de hoogste vrijstelling. De bedragen voor dit jaar vindt u op de website van de Belastingdienst.

Gescheiden vermogens

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Heeft u een geregistreerd partnerschap met gescheiden vermogens? Of woont u samen en heeft u geen speciale afspraken gemaakt? Dan hebben uw partner en u gescheiden vermogens. Alleen in deze situatie kunt u voorkomen dat uw partner na uw overlijden erfbelasting moet betalen over de uitkering. Een voorwaarde is wél dat premies voor levensverzekeringen zijn aangemerkt als privé-uitgaven en niet als gemeenschappelijke kosten. Vraag dit na bij uw notaris als u hier niet zeker van bent.

Aegon Overlijdensrisicoverzekering
Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat

Schenkbelasting

Bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering (niet bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat) is het mogelijk om de verzekeringnemer te wijzigen: de verzekering krijgt dan een nieuwe eigenaar. Deze wijziging wordt gezien als een schenking. Aangezien de verzekering geen waarde heeft, heeft dit in de praktijk geen betekenis.

Voor de Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat geldt: als uw partner is aangewezen als premieverschuldigde en u gescheiden vermogen heeft, is er sprake van een jaarlijkse schenking. Dat moet u zo zien: omdat u de premies betaalt die uw partner verschuldigd is, wordt dat gezien als een schenking van de premie door u, aan uw partner.  In de praktijk leidt dit normaal gesproken niet tot schenkbelasting.

Aegon Overlijdensrisicoverzekering

  • De zekerheid van een vaste premie

  • Alleen of met uw partner één verzekering

 

Meer over de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering

Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat

  • Maandelijkse premie die past bij uw leeftijd

  • Ieder zijn eigen verzekering

 

Meer over de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering op Maat