Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

De overlijdensrisicoverzekering en belastingen: zo zit het

De overlijdensrisicoverzekering en belastingen: zo zit het

Sluit u bij Aegon een overlijdensrisicoverzekering af, dan hoeft u geen rekening te houden met de inkomstenbelasting. Waar u wel rekening mee moet houden is de erfbelasting. Hiermee krijgt u namelijk te maken wanneer de verzekering uitkeert na overlijden van de verzekerde. Tot slot staan we kort stil bij de schenkbelasting.

Kies het product dat het beste bij u past

Op zoek naar een overlijdensrisicoverzekering? Wij helpen u kiezen!

Bekijk de mogelijkheden

Inkomstenbelasting

Sluit u bij ons een overlijdensrisicoverzekering af? Dan hoeft u zich niet druk te maken over de inkomstenbelasting. Dat heeft de volgende redenen:

  • De premie van uw overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  • Over de uitkering na overlijden van de verzekerde hoeft daarom ook geen inkomstenbelasting betaald te worden;
  • Onze overlijdensrisicoverzekering heeft tijdens de looptijd geen waarde in Box 3. U hoeft hier dan ook geen rekening mee te houden bij uw belastingaangifte.

 

Erfbelasting

Van erfbelasting kan alleen sprake zijn als de verzekering uitkeert; dus na overlijden van de verzekerde. Erfbelasting wordt geheven bij de ontvanger van de uitkering (de begunstigde op uw polis die daarvoor in aanmerking komt).

Wanneer is er geen sprake van erfbelasting?

Soms hoeft de ontvanger van de uitkering geen erfbelasting te betalen. Daarvoor moet aan twee regels worden voldaan:

  1. de premie moet niet verschuldigd zijn geweest door de verzekerde;
  2. de persoon die wél de premie verschuldigd was in fiscale zin moet een vermogen hebben dat niet wordt gedeeld met de verzekerde. 

Wat betekent dat in de praktijk?

Regel 1: over premieverschuldigdheid

Premieverschuldigdheid gaat over de vraag wie verantwoordelijk is voor de betaling van de premies. Er wordt níet gekeken naar wie werkelijk de premies heeft betaald!

Premieverschuldigdheid wordt op grond van de verzekeringspolis bepaald. De standaard regel is dat degene die de verzekering sluit (de verzekeringnemer) de premie verschuldigd is. Is dezelfde persoon ook de verzekerde? Dan wordt erfbelasting geheven over de uitkering, tenzij iemand anders wordt aangewezen als premieverschuldigde.  

Richtlijnen voor bij het aanvragen van uw verzekering

Hoe zorgt u ervoor dat de juiste persoon de premie verschuldigd is? We leggen dat uit voor onze twee overlijdensrisicoverzekeringen. Daarbij gaan we er van uit dat u een partner heeft en erfbelasting over de uitkering aan de een, na het overlijden van de ander, wilt voorkomen.

Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Wilt u dat de verzekering uitkeert wanneer u overlijdt? Dan laat u uw partner de verzekering afsluiten. Uw partner is dan de verzekeringnemer en daarmee ook de premieverschuldigde. U bent zoals gezegd de verzekerde. Uw partner wordt in dit geval als (eerste) begunstigde op de polis gezet. U past dezelfde methode toe als de verzekering moet uitkeren als uw partner overlijdt: u sluit dan de verzekering, enzovoorts.

Sluit u samen met uw partner één verzekering af, op uw beider levens? In dat geval splitsen wij de polis en vermelden welk deel van de premie bestemd is voor het overlijdensrisico van u. Uw partner is dan de verzekeringnemer voor dat deel van de premie. En omgekeerd.

Let op! Polissplitsing kunt u alleen aanvragen via een adviseur.

Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat

Bij deze overlijdensrisicoverzekering kunt u slechts één persoon verzekeren. En dat is altijd degene die de verzekering afsluit. Verzekeringnemer en verzekerde zijn dus één en dezelfde persoon.

Hoe kunt u in dit geval voorkomen dat uw partner erfbelasting moet betalen als u de verzekering afsluit? Dat regelen we door uw partner als

Regel 2: over al dan niet gescheiden vermogens

Het goed regelen van de premieverschuldigdheid alléén is echter nog niet voldoende om erfbelasting te voorkomen. Erfbelasting kan namelijk alleen voorkomen worden als de premieverschuldigde de premie betaalt uit een vermogen dat niet gedeeld wordt met de verzekerde. Bent u bijvoorbeeld getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen en sluit u de verzekering ten behoeve van uw partner? Dan kan erfbelasting niet voorkomen worden. De premie komt tenslotte altijd ten laste van het gezamenlijke vermogen.

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Heeft u een geregistreerd partnerschap met gescheiden vermogens? Of woont u samen en heeft u geen speciale afspraken gemaakt? Dan hebben uw partner en u gescheiden vermogens.  Alleen in die situatie kunt u voorkomen dat uw partner na uw overlijden erfbelasting moet betalen over de uitkering. Een voorwaarde is wél dat premies voor levensverzekeringen zijn aangemerkt als privé uitgaven en niet als gemeenschappelijke kosten. Vraag dit vooral na bij uw adviseur of een notaris als u hier niet zeker van bent.

Toch erfbelasting verschuldigd? Dan geldt eerst een vrijstelling!

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd. De waarde van de nalatenschap is de waarde van de bezittingen min de schulden van de overledene.

Gelukkig is de nalatenschap altijd tot een bepaald bedrag vrijgesteld  van erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Echtgenoten en geregistreerde partners hebben de hoogste vrijstelling. De bedragen voor dit jaar vindt u op de website van de Belastingdienst.

Schenkbelasting

Bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering kan de verzekeringnemer gewijzigd worden: de verzekering krijgt dan een nieuwe eigenaar. Deze wijziging wordt gezien als een schenking. Aangezien de verzekering geen waarde heeft, heeft dit in de praktijk geen betekenis.

Bij de Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat is er sprake van een jaarlijkse schenking van de premies door de verzekeringnemer aan de partner als de partner aangewezen is als premieverschuldigde én deze niet betaald wordt uit een gemeenschappelijk vermogen. In de praktijk leidt dat meestal niet tot schenkbelasting.

Aegon Overlijdensrisicoverzekering

  • De zekerheid van een vaste premie

  • Alleen of met uw partner één verzekering

 

Meer over de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering

Aegon Overlijdensrisicoverzekering op Maat

  • Maandelijkse premie die past bij uw leeftijd

  • Ieder zijn eigen verzekering

 

Meer over de Aegon
Overlijdensrisicoverzekering op Maat