Veelgestelde vragen over Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente

Aegon Lijfrente Beleggen is een geblokkeerde bankrekening waarmee u fiscaal voordelig kunt beleggen. Het bedrag zet u aan het eind van de looptijd om in een aanvulling op uw pensioen. U vindt alle informatie over Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente op de pagina Aegon Beheerd Beleggen.

Sparen als aanvulling op uw pensioen

Wilt u sparen als aanvulling op uw pensioen?  Lees hier meer over Aegon Lijfrente Sparen

Uw lijfrente laten uitkeren?

Lees hier meer over Aegon Lijfrente Uitkeren.

Actueel en veelgestelde vragen

Kan ik mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente afkopen?
U kunt uw lijfrente afkopen
U regelt afkoop van uw lijfrente via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'.

De afkoop van een lijfrente kan negatieve fiscale gevolgen hebben
Bij afkoop houden wij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting in. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd aan de Belastingdienst.

Laat voor advies uw gegevens achter op ons webformulier ‘Advies nodig?’
Afhankelijk van uw keuze op het webformulier ‘Advies nodig?’ neemt uw eigen adviseur, een Aegon adviseur of een onafhankelijk adviseur contact met u op. Of u zoekt zelf naar een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een onafhankelijk adviseur. Meer informatie over de inhoudingen bij afkoop vindt u op de website van de Belastingdienst.
Wat zijn Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente voor rekeningen?

Dit zijn geblokkeerde bankrekeningen 
U bouwt een bedrag op om uw pensioen aan te vullen. U spaart of belegt fiscaal voordelig, afhankelijk van uw jaar- of reserveringsruimte.

Wanneer u met pensioen gaat zet u uw rekening om in een uitkerende lijfrente
Met deze lijfrente ontvangt u periodiek een uitkering als aanvulling op uw pensioen.

Meer informatie over Aegon Lijfrente SparenAegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Lijfrente Uitkeren.

Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U kunt uw stortingen bij belastingaangifte aftrekken van het inkomen in Box 1
Dit kan alleen als u daar de fiscale mogelijkheid toe heeft. Voor meer informatie over aftrekken van uw stortingen neemt u contact op met uw adviseur. U kunt ook contact opnemen met de belastingdienst.

Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt plus 5 jaar moet u een uitkerende lijfrente hebben aangekocht
Meer informatie hierover vindt u in de Veelgestelde vraag ‘Wat zijn de (fiscale) regels bij Aegon Lijfrente Uitkeren?’ en op onze pagina Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente.

U kunt uw lijfrente niet zomaar beëindigen
Doordat u een bedrag opbouwt met fiscaal voordeel, kunt u de rekening niet zomaar beëindigen. Beëindiging is vaak fiscaal nadelig. Heeft u een bedrag opgebouwd dat onder de bovengrens van een kleine lijfrente zit? Dan betaalt u 52% belasting als u uw lijfrente afkoopt. Zit u boven deze bovengrens, betaalt u ook nog 20% revisierente. Revisierente is een boeterente die u betaalt omdat u uw lijfrente afkoopt.

Deze regels gelden omdat op uw lijfrenteproduct bij Aegon het lijfrenteregime van 1 januari 2008 van toepassing is. Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente voldoen aan de voorwaarden in artikel 3.126a, lid 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

​Waarom moeten wij uw beleggingsprofiel vaststellen bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Voordat we starten met beleggen willen wij zeker weten dat Aegon Beheerd Beleggen passend voor u is
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om dit te toetsen. Wij doen dit met een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepalen wij uw persoonlijke beleggingsprofiel. Wij beleggen voor u volgens een door ons vastgesteld risicoprofiel dat hoort bij dit beleggingsprofiel. Daarom is het belangrijk dat u ons correcte en actuele informatie verstrekt.  

Periodiek ontvangt u van ons het document ‘Belangrijke informatie beleggingsrekening’ 
Het is een wettelijke verplichting om dit aan u toe te sturen. In het document leest u hoe wij voor u beleggen. Als alles nog klopt hoeft u niets te doen. Is er iets veranderd in het beleggingsdoel, de risicohouding, uw persoonlijke situatie en/of financiële situatie? Dan geeft u dit aan ons door via de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat er niet op een verkeerde manier wordt belegd. Meer informatie over hoe u een wijziging doorgeeft vindt u in de Veelgestelde vraag 'Hoe geef ik een wijziging door voor mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?'.

Zie voor meer informatie over de risico's pagina 27 tot en met 29 van de Informatiewijzer.

Wat is risicoafbouw bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop of Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek?
Bij risicoafbouw gaan wij minder risicovol voor u beleggen zodra de doeldatum dichterbij komt
De doeldatum is de datum waarop u uw beleggingsdoel wilt behalen. Dit doen wij om het effect van (heftige) koersschommelingen die de waarde van uw beleggingen zou kunnen beïnvloeden, te beperken. Als u zonder geleidelijke risicoafbouw belegt, kan het voorkomen dat u bij (heftige) koersschommelingen onvoldoende tijd heeft voor het herstel van de waarde van uw beleggingen om uw beleggingsdoel te halen. 
(Risicoafbouw wordt ook wel life-cycle beleggen genoemd.)

Afhankelijk van uw beleggingsdoel verlagen wij het risico in uw portefeuille automatisch naarmate de doeldatum dichterbij komt
Dit doen wij door de samenstelling van uw beleggingsportefeuille te veranderen. Naarmate uw doeldatum dichterbij komt verlagen wij het gedeelte van uw portefeuille dat in zakelijke waarden belegt. Zo verhogen wij het deel dat u in vastrentende waarden belegt en/of in liquide middelen (geld op uw beleggingsrekening) heeft staan. 
 • Is uw beleggingsdoel het (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek of opbouwen van pensioen? Dan bepalen wij of risicoafbouw voor u wordt toegepast.
 • Heeft u een beleggingsprofiel met een concreet doel waarvoor u een bepaald bedrag nodig heeft? Of belegt u voor het aanvullen van uw pensioen? Dan kunt u zelf kiezen voor risicoafbouw. 
Op welke datum wordt gestart met risicoafbouw wordt bepaald door het beleggingsdoel en de doeldatum. 

Meer informatie vindt u in de Informatiewijzer Aegon Beheerd Beleggen.
Moet ik een vast bedrag inleggen bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
U bepaalt zelf welk bedrag u inlegt
Heeft u bijvoorbeeld een duurdere maand of een financiële tegenvaller? Dan kunt u ervoor kiezen om minder of niet in te leggen. Heeft u een financiële meevaller of krijgt u vakantiegeld? Dan kunt u er voor kiezen om meer in te leggen. 
 
In welke fondsen wordt belegd bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
Er wordt voor u belegd in twee fondsen
Voor uw Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop, beleggen onze experts in het Aegon Diversified Bond Fund en het Aegon Diversified Equity Fund II. In Mijn Aegon ziet u voor welk bedrag u in de fondsen belegd.
Valt mijn rekening bij Aegon Bank onder het depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel zijn van toepassing op Aegon Bank N.V.
U vindt alle informatie hierover op onze pagina Wat houdt het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel in?

Welke vergoedingen en kosten betaal ik voor Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek?
Bij Aegon Beheerd Beleggen heeft u te maken met twee soorten vergoedingen
Dit zijn vergoedingen voor Aegon Beheerd Beleggen en de fondskosten van de beleggingsfondsen waarin wij voor u beleggen. 

U betaalt onderstaande vergoedingen 
Deze vergoedingen brengen we achteraf per kwartaal in rekening: 
 • een vaste servicevergoeding van €30,- (incl. btw) per beleggingsrekening per jaar
 • een beheervergoeding van 0,35% (incl. btw) over het belegd vermogen per jaar
De vergoedingen worden afgeschreven van de transactierekening, hierdoor kunt u een negatief saldo zien. Dit lossen wij op door participaties uit uw portefeuille te verkopen. U ziet deze vergoedingen na inhouding bij uw transacties in Mijn Aegon. 

De fondskosten zijn al verwerkt in de dagelijkse koers van de beleggingsfondsen
En zijn dus al van uw nettorendement afgetrokken. We laten de fondskosten wel apart zien in uw kwartaalrapportage. Zo heeft u inzicht in de totale kosten. 
Over het jaar 2016 waren de kosten voor deze fondsen respectievelijk 0,18% en 0,20%. Hoe hoog deze fondskosten voor u zijn, is afhankelijk van hoeveel er gemiddeld per jaar in de fondsen voor u is belegd.

Meer informatie over de vergoedingen, de fondskosten en de actuele fondsinformatie vindt u in de Informatiewijzer en op onze pagina Fondsen en koersen.
Welke kosten betaal ik bij het omzetten van Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente naar Aegon Lijfrente Uitkeren?

Zet een adviseur uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente om naar een Aegon Lijfrente Uitkeren? 
Dan informeert uw adviseur u over de kosten.

Is Aegon uw adviseur? 
Dan kunt u altijd eerst een oriënterend gesprek aangaan, zonder dat wij hiervoor kosten in rekening brengen. Laat hiervoor uw gegevens achter op ons webformulier.

Als u voldoende kennis heeft kunt u zelf een Aegon Lijfrente Uitkeren openen via onze website
U betaalt dan voor het openen van een Aegon Lijfrente Uitkeren €75,- afsluitkosten. Meer informatie over de Aegon Lijfrente Uitkeren en over de kosten vindt u op Lijfrente Uitkeren

Ontvang ik op mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop dividend?
Dividend wordt uitgekeerd als het resultaat van het fonds dit toelaat
Voor de dividenduitkering per fonds gaat u naar www.aegon.nl/particulier/beleggen/fondsen. Bij de downloads vindt u het pdf-bestand 'Dividenduitkering'.

Wij herbeleggen uw uitgekeerde dividend 
Aegon is wettelijk verplicht om 15% belasting over de dividenduitkering  in te houden. Op uw jaaroverzicht staat het bedrag dat u aan dividendbelasting heeft betaald. 
 Dit geldt niet voor Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. 

U vindt de dividenduitkering in Mijn Aegon
Deze uitkering staat bij 'Transacties'. Als u klikt op ‘Hoe dit is berekend?' verschijnt een pop–up met de berekening. 
Hoe open ik een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U opent een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente via uw adviseur 
Laat daarvoor uw gegevens achter op ons webformulier Adviesgesprek Beheerd Beleggen. Uw eigen adviseur of een adviseur van Aegon neemt dan contact met u op. Heeft u geen eigen onafhankelijk adviseur en gaat hier uw voorkeur naar uit? Kiest u dan op het formulier voor de optie ‘Onafhankelijk adviseur’. Of u zoekt zelf naar een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een onafhankelijk adviseur.

Wat kan ik (bij)storten op mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?
U kunt zelf bedragen storten
Dit kan vanaf een Nederlandse bankrekening. De hoogte van uw eigen storting is afhankelijk van uw fiscale jaarruimte. Deze jaarruimte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

U kunt ook een waardeoverdracht laten storten
U stuurt een ondertekend verzoek aan de overdragende bank of verzekeraar. De bank of verzekeraar waar uw geld vandaan komt informeert Aegon zodra het geld aan Aegon Bank is overgemaakt. U hoeft Aegon Bank niet zelf te informeren. De inkomende waardeoverdracht moet lijfrentekapitaal, stakingswinst of een oudedagsreserve zijn. 
 
Hoe kan ik geld storten op mijn spaar- of beleggingsrekening bij Aegon Bank?

U kunt zelf geld storten op uw rekening vanaf een Nederlandse betaalrekening
Dit kan als u een van de volgende rekeningen heeft:

 • Aegon Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen
 • Aegon Lijfrente Sparen
 • Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 

Een storting op uw beleggingsrekening wordt automatisch toegevoegd aan uw beleggingsportefauille
Een storting lager dan €50,- wordt toegevoegd aan de liquide middelen.

Automatisch geld overboeken naar uw rekening bij Aegon kan ook
U machtigt hiervoor uw bank om periodiek een vast bedrag over te schrijven naar uw rekening bij Aegon. Automatische incasso is niet mogelijk bij Aegon Bank. Beëindigt u uw rekening of wilt u een ander bedrag gaan sparen? Dan past u de automatische overboeking zelf aan bij uw bank.

Word ik geïnformeerd als de waarde van mijn beleggingsportefeuille bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop daalt?
Aegon informeert u automatisch bij een waardedaling
Als de totale waarde van uw beleggingsfonds ten opzichte van het begin van het huidige kwartaal met 10% (of meer) daalt. Heeft u dit kwartaal geld opgenomen of gestort? Dan is dit meegenomen in de berekening van de waardedaling.

Belegt u nog geen volledig kwartaal?
Dan informeren wij u als de totale waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer is gedaald ten opzichte van de beginwaarde.

U belegt voor de lange(re) termijn
Koersschommelingen horen bij beleggen. Een waardedaling van 10% van een (van de) beleggingsfonds(en) past binnen de bandbreedtes van het risicoprofiel dat behoort bij de portefeuille. 
Wat doe ik als ik mijn inleg voor Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente niet volledig kan aftrekken?

U kunt de inleg van uw lijfrente bij de aangifte voor inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomen
Het hele bedrag van uw lijfrenterekening valt in box 1. Ook wanneer u de inleg niet of niet helemaal aftrekt. 

U kunt gebruik maken van de beperkte saldomethode
Dan betaalt u geen belasting voor de lijfrentetermijnen waarvan u de inleg niet (volledig) heeft afgetrokken. 
Uitkeringen die u later ontvangt worden pas belast als het totaal van de uitkeringen hoger is, dan het totaal van de inleg die u niet kunt aftrekken . 

Om de niet-aftrekbare inleg te bepalen:

 • Telt u de inleg die u tussen 2001 tot 2010 niet heeft afgetrokken bij elkaar op. 
 • Inleg die u na 2010 tot nu niet heeft afgetrokken telt mee tot maximaal € 2.269,-. Dit bedrag is per jaar per belastingplichtige.
 • U toont zelf aan dat u (een deel van) de inleg niet heeft afgetrokken. Hiervoor vraagt u een verklaring aan bij de Belastingdienst (Saldoverklaring). 
Kan ik geld opnemen van mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

U kunt geen geld opnemen van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente
Met uw Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente koopt u op termijn een uitkering aan.

Kan ik mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente afkopen?
U kunt uw lijfrente afkopen
U regelt afkoop van uw lijfrente via het webformulier 'Digitaal loket bankzaken'.

De afkoop van een lijfrente kan negatieve fiscale gevolgen hebben
Bij afkoop houden wij het hoogste tarief aan inkomstenbelasting in. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd aan de Belastingdienst.

Laat voor advies uw gegevens achter op ons webformulier ‘Advies nodig?’
Afhankelijk van uw keuze op het webformulier ‘Advies nodig?’ neemt uw eigen adviseur, een Aegon adviseur of een onafhankelijk adviseur contact met u op. Of u zoekt zelf naar een adviseur bij u in de buurt op onze pagina Zoek een onafhankelijk adviseur. Meer informatie over de inhoudingen bij afkoop vindt u op de website van de Belastingdienst.
Hoe boek ik geld over tussen Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?

Om een bedrag te laten over boeken stuurt u ons een verzoek
U gebruikt hiervoor dit formulier onder vermelding van uw rekeningnummers en het over te boeken bedrag. 

Het is mogelijk om saldo over te boeken tussen uw rekeningen
De volgende informatie geldt voor overboeken tussen: 

 • Aegon Lijfrente Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente 
 • Aegon Levensloop Sparen en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop 
Hoe geef ik een wijziging door voor mijn Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente of Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
Een wijziging geeft u door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'
Dit betreft de volgende wijzigingen:
 • het beleggingsdoel
 • de doeldatum
 • het risicoprofiel
 • de risicoafbouw
 • wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Uw beleggingsprofiel en/of risicoprofiel kan door de wijziging veranderen
En daarmee verandert de manier waarop wij voor u beleggen. Daarom is het nodig dat u een vragenlijst invult. Dat is wettelijk verplicht. U doet dit per Aegon Beheerd Beleggen.

U doorloopt voor een wijziging de volgende stappen:
 • Geef uw wijziging door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. Daar kiest u voor 'Ik wil een wijziging doorgeven' en 'Wijziging in uw persoonlijke en/of financiële situatie voor uw Aegon Beheerd Beleggen/Netto Havenpensioen'. 
 • Daar vult u de volledige vragenlijst in en klikt u op verzenden na het uploaden van de vragenlijst. 
 • Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst voeren wij de wijziging door.
 • U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons op de ingevulde vragenlijst. 

Heeft of opent u een beleggingsrekening op twee namen
U vult de vragenlijst in met uw eigen kennis en ervaring. Voor het beantwoorden van de vragen over uw risicohouding, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie gaat u wel uit van de gezamenlijke situatie. Wij gaan ervan uit dat u dit doet met medeweten en instemming van de andere rekeninghouder.
Hoe wijzig ik de tegenrekening van mijn spaar-, beleggings- of uitkerende rekening bij Aegon Bank?

Uw tegenrekening wijzigt u via Mijn Aegon
Na het inloggen op Mijn Aegon:

 • Selecteert u uw rekening
 • Klikt u in het blok ‘Direct regelen’ op ‘Tegenrekening wijzigen’
 • Daarna vult u de nieuwe tegenrekening in. De tenaamstelling staat al ingevuld en kunt u niet wijzigen.
 • Ten slotte klikt u op ‘Bevestigen’.


Uw tegenrekening moet een Nederlandse betaalrekening zijn. De tenaamstelling moet gelijk zijn aan die van uw Aegon rekening. 

Uw tegenrekening is nog niet direct te gebruiken als deze nog niet bekend is bij Aegon
In dat geval krijgt u van ons een verzoek per e-mail om aanvullende documenten toe te sturen. 

Heeft u meerdere tegenrekeningen?
Dan is het niet mogelijk om uw tegenrekening via Mijn Aegon te wijzigen. U stuurt ons hiervoor een verzoek via www.aegon.nl/reactie/bankzaken.

Waarom en hoe identificeer ik mij bij Aegon Bank?
Aegon Bank is wettelijk verplicht om de gegevens van uw identiteitsdocument te registreren
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het verplicht delen van informatie met de Belastingdienst. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht

Wij informeren u per e-mail hoe u zich identificeert
Uiteraard zorgen wij dat uw identificatiegegevens veilig zijn bij ons. 

U kunt zelf zorgen voor extra veiligheid door de tekst “Kopie voor Aegon Bank” en de datum waarop u de kopie maakt op het gekopieerde document te vermelden. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de KopieID app ontwikkeld, waarmee u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt. Zorgt u er wel voordat alle informatie van uw document goed leesbaar blijft.
Wat staat er op het jaaroverzicht van mijn Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?

Op het jaaroverzicht staan gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte
Op het jaaroverzicht van uw Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat:

 • Het saldo per 01-01 
 • Het saldo per 31-12
 • De bedragen die u zelf heeft gestort 
Op het jaaroverzicht van Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente staat ook de waarde van uw participaties.

Een waardeoverdracht afkomstig van een andere maatschappij staat niet op uw jaaroverzicht
Deze geeft u niet op bij uw belastingaangifte.

Heeft u vragen over het invullen van uw belastingaangifte?
Neem dan contact op met de Belastingdienst of uw adviseur. 

Waar vind ik de rente op de liquide middelen van mijn Aegon Beheerd Beleggen en Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente?
U vindt de uitgekeerde rente in Mijn Aegon
U klikt eerst op de rekening waarvan u de rente wilt zien. De uitgekeerde rente staat bij 'Transacties'. De opgebouwde rente staat niet in Mijn Aegon.

Op de liquide middelen ontvangt u een variabele renteHeeft u een Aegon Beheerd Beleggen? Dan is de rente gelijk aan de rente van Aegon Sparen. U vindt de actuele rente van Aegon Sparen op onze pagina www.aegon.nl/particulier/sparen/internetsparen/actuele-spaarrente

Heeft u een Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente? Deze rente is gelijk aan de rente van Aegon Lijfrente Sparen. U vindt de actuele rente van Aegon Lijfrente Sparen op onze pagina www.aegon.nl/particulier/pensioen/actuele-rente-banksparen.
 
Wat is de kwartaalrapportage bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente, Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek en waar vind ik deze?
Elk kwartaal doen wij verslag van de ontwikkelingen van uw beleggingsrekening
In deze kwartaalrapportage leest u meer over de waardeontwikkeling van uw portefeuille in het afgelopen kwartaal. Ook ziet u bijvoorbeeld uw rendement en de kosten die wij in rekening hebben gebracht in die periode. 

U vindt uw kwartaalrapportage in Mijn Aegon en de Mijn Aegon-app
U logt hiervoor in op Mijn Aegon met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij ‘Jaaroverzicht en mijn documenten’ onder het kopje ‘Beleggen’ staat de kwartaalrapportage voor u klaar. U opent de kwartaalrapportage door er op te klikken. 

In de kwartaalrapportage ziet u uw bruto- en uw nettorendement
Uw nettorendement is het brutorendement na aftrek van de service- en beheervergoeding die u voor Aegon Beheerd Beleggen betaalt. 

Ook ziet u de service- en beheervergoeding als percentage vermeld. De service- en beheervergoeding hebben invloed op uw rendement. Het percentage laat zien hoe groot deze invloed is. Dit is dus niet het percentage aan kosten dat wij daadwerkelijk in rekening brengen. 

Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.
Wat is een benchmark bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop en hoe is deze samengesteld?
Een benchmark is een objectieve maatstaf
Het rendement van een beleggingsportefeuille kunt u vergelijken met een benchmark. In de kwartaalrapportage maken we gebruik van een zogenoemde samengestelde benchmark. Voor elke beleggingscategorie waarin we voor u beleggen, hebben we een vergelijkbare index geselecteerd. In uw kwartaalrapportage worden deze indexen als één benchmark getoond. In de informatiewijzer leest u uit welke indexen onze samengestelde benchmark bestaat.  

Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.  
Wat is een Modelportefeuille bij Aegon Beheerd Beleggen, Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente en Aegon Beheerd Beleggen Levensloop?
Een modelportefeuille is een door ons samengestelde portefeuille passend bij een risicoprofiel
Wij hebben voor elk risicoprofiel een modelportefeuille samengesteld met beleggingsfondsen en liquide middelen. Voor zakelijke waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Equity Fund II en voor vastrentende waarden wordt belegd in het Aegon Diversifed Bond Fund. Voor de invulling van liquide middelen houden wij geld cash aan op uw beleggingsrekening. 

Het rendement van de modelportefeuille wijkt af van uw nettorendement 
Dit komt omdat:
 • Van het nettorendement alle vergoedingen en fondskosten zijn afgetrokken.
 • Van het rendement van de modelportefeuille alleen de fondskosten zijn afgetrokken.
 • Van de benchmark geen kosten zijn afgetrokken. 
Het kan ook zijn: 
 • dat u een risicoprofiel met risicoafbouw heeft. Risicoafbouw betekent dat wij het risico van uw portefeuille afbouwen naarmate uw einddatum dichterbij komt. Dat betekent ook dat de verdeling over de fondsen anders kan zijn dan bij de modelportefeuille. 
 • dat u bijvoorbeeld geen volledig kwartaal heeft belegd. 
 • of dat u het afgelopen kwartaal geld heeft gestort of opgenomen van zijn beleggingsrekening. 
Meer informatie vindt u in de informatiewijzer en op onze pagina Veelgestelde vragen over de kwartaalrapportage.
Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads