AEAM Japan Equity Fund

Het fonds is met ingang van 9 oktober 2014 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding. Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Japan met de nadruk op liquide aandelen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele aandelen. Het actieve beleid wordt ingevuld door gebruik te maken van een long/short aandelen strategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement 

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM Japan Equity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM Japan Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 30-09-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
2.93
Afgelopen maand
3.01
Afgelopen 3 maanden
13.74
Afgelopen jaar
7.92
Afgelopen 3 jaar
10.18
Afgelopen 5 jaar
8.60
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
07-10-2014
6.18
06-10-2014
6.34
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
9.5