AEAM Japan Equity Index Fund

Het fonds is met ingang van 9 oktober 2014 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding. Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Japan die onderdeel zijn van de MSCI Japan Net Index.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark.

Rendement AEAM Japan Equity Index Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM Japan Equity Index Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM Japan Equity Index Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 30-09-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
4.17
Afgelopen maand
2.88
Afgelopen 3 maanden
13.82
Afgelopen jaar
8.38
Afgelopen 3 jaar
8.83
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
07-10-2014
13.09
06-10-2014
13.44
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
9.5