AEGON ABS Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in asset backed securities genoteerd in euro, gespreid over verschillende issuers, onderpanden, sectoren en landen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van issuers, onderpanden, sectoren en landen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON ABS Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON ABS Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON ABS Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-08-2020
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.60
Afgelopen maand
0.48
Afgelopen 3 maanden
1.85
Afgelopen jaar
-0.69
Afgelopen 3 jaar
0.70
Afgelopen 5 jaar
1.90
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
29-10-2020
10.58
28-10-2020
10.58
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Asset backed securities
Risico
3.0