Aegon Balanced DC Fund 6

Het fonds is met ingang van 7 november 2014 gewijzigd in Aegon Balanced DC Fund F. Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties,  high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds. 

 

Dit Fonds maakt gebruik van dynamisch strategische asset allocatie (DSAA). DSAA houdt in dat de allocatie van de beleggingscategorieën die vallen onder zakelijke waarden of onder vastrentende waarden niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of bedrijfsobligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. DSAA kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen.

 

Bovendien wordt gestreefd naar een renterisico van de vastrentende waarden portefeuille dat overeenkomt met een duration van 22,22. In de praktijk betekent dit dat eenmaal per jaar (bij ingang van het nieuwe dynamisch strategisch asset allocatie beleid) het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille maandelijks bijgestuurd en kan het renterisico van de vastrentende waarden portefeuille afwijken van de gewenste duration van 22,22.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht op het verkrijgen van een renterisico van de vastrentende waarden dat overeenkomt met een duration van 22,22.

Rendement Aegon Balanced DC Fund 6

Rendementen per 31-10-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
12.42
Afgelopen maand
1.00
Afgelopen 3 maanden
6.07
Afgelopen jaar
16.40
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
05-11-2014
13.21
04-11-2014
13.17
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
5.5