Aegon Equity Asia Fund

Het fonds is met ingang van 9 oktober 2014 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding. Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten in Azië exclusief Japan. De nadruk ligt op liquide aandelen van ondernemingen. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. Het actieve beleid wordt ingevuld door gebruik te maken van een long/short aandelen strategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Aegon Equity Asia Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het Aegon Equity Asia Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het Aegon Equity Asia Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Rendementen per 30-09-2014
Rendementen in %
Lopend jaar
14.54
Afgelopen maand
6.14
Afgelopen 3 maanden
9.58
Afgelopen jaar
18.84
Afgelopen 3 jaar
9.79
Afgelopen 5 jaar
13.31
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
07-10-2014
14.21
06-10-2014
14.44
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
9.0