AEGON Equity Europe Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen. Het actieve beleid wordt ingevuld door gebruik te maken van een long/short aandelen strategie.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Equity Europe Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Equity Europe Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Equity Europe Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 31-10-2021
Rendementen in %
Lopend jaar
21.66
Afgelopen maand
4.75
Afgelopen 3 maanden
3.58
Afgelopen jaar
40.93
Afgelopen 3 jaar
9.79
Afgelopen 5 jaar
8.68
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
26-11-2021
33.08
25-11-2021
34.35
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5.0